Nyheter

joulu

God jul & godt nytt år!

Vi tar juleferie og er tilbake fredag 2. januar. Hyvvää joulua & onnelista uutta vuotta! God jul & godt nytt…

Les merLes mer
grammatikki

Kainun kielen grammatikki: Et symbol for språkets uavhengige status

Den kvenske grammatikken, Kainun kielen grammatikki, publiseres i desember 2014. Boka er et omfattende arbeid av forfatter Eira Söderholm som…

Les merLes mer
SR_logo_farger

Språkrådet inviterer til minoritetspråkdag i Oslo 26. november

Med minoritetsspråkdagen ønsker Språkrådet å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de nasjonale minoritetene i Norge og å…

Les merLes mer
joulu

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!

Met olema joulufeeriellä ja takaisin työssä perjantaina 2. januarikuuta. Hyvvää joulua & onnelista uutta vuotta! God jul & godt nytt…

Les merLes mer
grammatikki

Kainun kielen grammatikki: Kielen ittenäisyyđen symboli

Kväänin eli kainun kielen grammatikki, Kainun kielen grammatikki, tullee ulos desemperikuussa 2014. Kirjan oon kirjoittannu apulaisprofessoori Eira Söderholm, ja hän…

Les merLes mer
SR_logo_farger

Kieliraati järjestää minoriteettikielipäivän Oslossa 26. novemperikuuta

Minoriteettikielipäivän avula Kieliraati halluu eđistäät Norjan kansalisten minoriteettiin yhtheistyötä ja auttaat minoriteettikielijoukkoin kielityötä. Samala vaihetelhaan kokemuksii. Paikka: Kieliraati/Språkrådet, Observatoriegata 1…

Les merLes mer

Smånytt

Fylkestinget i Troms enstemmig om statusheving av kvensk

TFLK_rgb

Fylkestinget i Troms behandlet innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk i desembersamling i Troms.

Fylkestinget i Troms vedtok enstemmig at:
1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.
2. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.

I oktober vedtok Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk.

Underskriftskampanjen “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” hadde samlet 570 underskrifter for å få kvensk
språk oppgradert fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Innbyggerinitiativ behandles i fylkestinget dersom det er samlet inn 500 eller flere underskrifter. Saken er fremmet av Norske Kveners Forbund.

Offentliggjør søkerlisten til språk- og kulturstillingene

uusi_logo_2014_png

Det er tre søkere til språkstillingen og ti søkere til stillingen som språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015 på Kvensk institutt. Se søkerlister til stillingene:

Kvensk språkstilling

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Språk- og kulturmedarbeider 100% stilling

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakt

Daglig leder Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

 

Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

kud_no

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 kroner.

Kainun institutti – Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto og Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen har intensjonsavtale om samarbeid i prosjektet Kielipesät / Kvenske språkreir.

Ansvarlig for prosjektet, for søknad og finansiering er Kainun institutti – Kvensk institutt. Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto vil bidra med rekruttering, motivering av språkforbilder, og bidra til administrasjon knyttet til dette. Porsanger kommune bidrar med å tilrettelegge for at barnehageansatte og ansatte i SFO kan delta på kursingen sammen med språkforbildene.

Så mange som mulig ønskes å involvere i prosjektet. Bærerne av språket er språkforbilder og nøkkelen til revitalisering. Språkforbilder kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Spesifisert oversikt over de 16 språkprosjekter som har fått språkprosjektmidler fra KUD:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Filmvisning på instituttet

uusi_logo_2014_jpg

Velkommen til visning av filmer laget i forbindelse med Memory Boxes på instituttet onsdag 5. november kl. 18.00. Filmene er også publisert på vår Youtube-kanal. Vi beklager dårlig lydkvalitetet.

Målet med Memory Boxes-prosjektet var å samle en felles europeisk ”Minneeske”.

Tromssan Fylkintinka halluu nostaat kväänin kielen statuksen

TFLK_rgb

Tromssan Fylkintinka käsitteli kokkouksessa desemperikuussa assuujitten ehđoituksen ette nostethaan kväänin kielen statuksen.

Tromssan Fylkintinka päätti näin:
1. Tromssan Fylkintinka kuuroo ehđoitusta ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk).
2. Fylkintingan ehto oon ette staatinherrat kuorathaan ehđoitusta, ja het annethaan rahhaa komuuniile ja fylkinkomuuniile jotta kielen statuksen saatethaan nostaat.

Oktooperikuussa päätti Finmarkun Fylkintinka kuurota ehđoitusta nostaat kväänin kielen statuksen.

Kampanja “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” kokosi 570 allekirjoitusta jotta kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk). Fylkintinka käsittellee assuujitten ehđoituksen jos allekirjoituksii oon 500 tahi enämen. Ruijan Kveeniliitto oon nostanu assiin esile.

Katto ketkä oon söökanheet kieli- ja kulttuurivirkkoi

uusi_logo_2014_png

Kolme ihmistä oon söökanheet kielityöntekkiijän virkkaa. Kymmenen ihmistä oon söökanheet kieli- ja kulttuurityöntekkiijän virkkaa, mikä oon 100% virka Kainun institutissa aijale 01.01.-31.12.2015.

Katto tästä ketkä oon söökanheet:

Kväänin kielivirka

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Kieli- ja kulttuurityöntekkiijä 100%

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakti

Institutin johtaaja Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

Kirjan “Kainun kielen grammatikki” julkaisthaan heti

grammatikki

Kainun kielen grammatikin julkaisthaan desemperikuussa viikola 51. Kirjan präntää SKS, Det finske litteraturselskapet. Kirjan julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa, missä oon tietheelissii kirjoi.

Ensi vuona kirjan julkaisthaan kans norjaksi. Lissää tiettoo kirjasta tullee hiljemin.

Grammatikin esittely: https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032

Rahhaa kväänin kielipesä- ja kielikylpytoimhiin

kud_no

Kulttuuridepartementti oon jakanu melkheen 4 miljoonaa kruunuu 16 eri kielitoimheen. Kieliprošekti ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ saapi 500 000 kruunuu.

Kainun institutti, Ruijan Kveeniliitto ja Porsangin komuuni / Kultur- og oppvekstavdelingen oon sopinheet ette het oon myötä yhtheistyöprošektissa Kielipesät / Kvenske språkreir.

Kainun institutila oon eđesvastaus prošektista, hakemuksesta ja finansieeringista. Ruijan Kveeniliitto hakkee ja motiveeraa ihmissii ja kieliseppii, ja hoittaa administrašuunii mikä liittyy tähän. Porsangin komuuni pittää vaarin ette lastentarhaan ja SFO:n työntekkiijät päästhään myötä kursile yhđessä kieliseppiin kans.

Se oon hyvä jos mahđoliseman monet saatethaan olla myötä prošektissa. Kielisepät oon tärkkeet silloin ko elästytethään kielen. Kielisepät saatethaan auttaat lastentarhaan työntekkiijöitä, vanhiimiita ja lapsii käyttämhään kieltä.

Tästä näjet net 16 kieliprošektii jotka oon saanheet kieliprošektirahhaa Kulttuuridepartementiltä:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious