Nyheter

Norsk Målungdom med appell

Fråsegn frå landsstyret i Norsk Målungdom: Styrk det kvenske miljøet i Børselv! Skulen og aldersheimen i Børselv i Porsanger er…

Les merLes mer
IMG_2534

Riksantikvaren og den finske ambassadøren besøkte Kvensk institutt

Den 2. september 2015 hadde Kvensk institutt besøk av den finske ambassadøren Erik Lundberg og riksantikvar Jørn Holme. Representanter for kvenforeningene…

Les merLes mer
fraseordbok, forside 2

Ny fraseordbok

Nå er endelig fraseordboka ferdig! I fraseordboka finnes ord og fraser som ansatte på aldershjem trenger hver dag. Boka er…

Les merLes mer
IMG_2534

Riikinantikvaari ja suomalainen ambassadööri käythiin Kainun institutissa

2. septemberikuuta 2015 käythiin Kainun institutissa suomalainen ambassadööri Erik Lundberg ja riikinantikvaari Jörn Holme. Lemmijoven ja Pyssyjoven kvääniyhđistysten representantit olthiin…

Les merLes mer
fraseordbok, forside 2

Uusi fraasisanakirja

Nyt oon viimen fraasisanakirja valmis! Fraasisanakirjassa löyttyy sannoi ja  fraasii joita vanhainkođin työtelijät tarvithaan joka päivä. Kirja oon pieni ja…

Les merLes mer
UiT_samarbeidslogo_bokmal_150ppi

Opi kainuu kielimentorin kansa

Tromssan universiteetti aikkoo lukuvuona 2015–2016 kokkeila kunka mentoriprogrami funkeeraa kainun oppimisessa. Programin moolina oon ette kainun studentit opittais paremin puhumhaan…

Les merLes mer

Smånytt

Månedens kven – Tore Høybakken

kuukauen kvääni

Tore Høybakken bryr seg mye om sitt eget språk. For halvannet år siden begynte han å lære seg å lese og skrive sitt eget morsmål. I januar 2015 bestemte han seg for å grunnlegge Kveenin sanat, eller “Kvenske ord” på Facebook, og fikk også Katriina Pedersen med på dette. På denne siden lager han spørsmål om kvenske ord som medlemmene får prøve å svare på. Nå teller gruppa snart 300 medlemmer som hver uke får lære mer kvensk. Hva fikk Tore til å starte opp denne gruppa?

Tore Høybakken,kuva

Tore Høybakken (Foto: Privat)

“Vi er de siste som lærte kvensk som morsmål, i alle fall før en ny generasjon får lære det. Vi må ha et lite håp for det kvenske språket i framtida, vi får ikke la gnisten slokne. Kanskje denne gruppa er en del av redningsaksjonen jeg ønsket å få i stand,” sier Tore.

Internett skaper nye muligheter. Kvenene bor rundt omkring i Norge, og særlig når situasjonen for kvensk er usikker, er det viktigere enn noen gang at folk møter hverandre. Tore har samlet ord og skrevet dem ned i ei liste som han nå deler med andre. Der fins det både eldre og nyere ord. Målet med gruppa er å “lære kvenske ord og setninger, og at det skal være gøy og lærerikt å være med på å redde språket vårt. Du får være med selv om du ikke kan kvensk. Det hele går ut på å spørre hva et ord eller en setning betyr, og så får andre være med på å finne synonymer og oversettelser. Man får spørre både på kvensk og norsk.”

Det er ikke fritt for utfordringer. “De gamle som kunne alle ordene har gått bort, og vi som er igjen husker ikke alle ordene. Et annet problem er at de som kanskje ville visst en del av svarene, ikke bruker internett.”

På denne siden får man spørre så mye man vil. Og Tore har også selv lært mye. “Selv om kvensk er mitt morsmål, lærer jeg mye når jeg leser hva andre skriver om hva ord betyr for dem. Hele tida lærer jeg hvordan ord skrives.”

For Tore er det viktig at alle som snakker kvensk som morsmål har rett til å snakke på den måten som de har lært. Det fins ingen fasit. Det er også viktig at medlemmene tør å skrive selv om de ikke kan alle skrivereglene. Det er kjempeviktig at terskelen er lav for å skrive her.

Også fagfolk kan ha mye nytte av denne siden. Her får du vite hvordan ting kan sies på kvensk, siden ikke alle ord fins i den digitale ordboka ennå.

Med tida har det blitt mye aktivitet i gruppa. Tore er glad for at mange er med på å spørre og svare.

Det kvenske språksamfunnet trenger folk som Tore, som tar initiativ og ansvar for språket.

 

Månedens kven – Kåre Kivijärvi

kuukauen kvääni

Kåre Kivijärvi (1938-1991)

Kåre Kivijärvi er først ut i serien Månedens kven. Bildene hans har berørt mange mennesker, og han har en spesiell status i norsk fototradisjon. Han var en mann med mange sider, både som menneske og kunstner.

Kåre Kivijärvi ble født den 23. april 1938 i Hammerfest. Han var kven og behersket finsk. Han var imidlertid ikke bare språkmektig, men først og fremst en talentfull og kreativ fotograf.

Kivijärvi hadde en unik evne til å se mennesker, landskap og situasjoner. Bildene har sterke svart-hvite kontraster og streng komposisjon. Derfor kan han sies å tilhøre en sentraleuropeisk fototradisjon. Av samme grunn er han unik i norsk fotohistorie, da det var få som jobbet på samme måte i hans egen samtid. Bildene til Kivijärvi har høy kunstnerisk kvalitet. Selv kalte han stilen estetisk nyrealisme. Stemninga i bildene er ofte mørk og dyster, og menneskene nære og fjerne på samme tid. Han kalte seg en mørkerommets mester, og skapte myter om seg selv. (les Store norske leksikons artikkel om Kåre Kivijärvi)

Talentet til Kivijärvi førte han av og til langt bort fra hjembyen. Han gikk på fotografskole i Tyskland, men sluttet etter bare ett år. Arbeidsløs ble han likevel ikke. Han hadde fotoutstillinger, og jobbet som journalist i Helsingin Sanomat, den største avisa i Finland. Han hadde også mye kontakt med finske kunstnere. Foto-objekter fant han på Grønland, i Nepal, India, Afganistan og – Finnmark. I 1971 var han som første fotograf med på Høstutstillinga, noe som var en stor begivenhet.

Men livet til Kivijärvi var slett ikke en dans på roser. Han drakk og var ofte så fattig at han nesten ikke hadde råd til å drive med kostbare bildeteknikker så mye som han ønsket. Faktisk sluttet han å fotografere allerede i 1971. Han mente at bildene ikke hadde samme høye kvalitet som før. Han var svært kritisk til arbeidet sitt, kanskje noen ganger i meste laget.

I 1991 fikk han hjerteinfarkt og døde på Kypros.

 

Kilder:

http://www.alta.museum.no/sider/tekst.asp?side=260

https://snl.no/K%C3%A5re_Kivij%C3%A4rvi

https://foto.no/cgi-bin/articles/articleView.cgi?articleId=43569

Underskriftskampanje for å redde Børselv skole og Solbrått aldershjem

Aili Eriksen har startet underskriftskampanje for å stoppe nedleggelsen av viktige institusjoner i Børselv i Porsanger. Politikerne har vedtatt at både skolen og aldershjemmet skal legges ned, og Aili er bekymret for hva det kan føre til for det kvenske språket og kulturen i bygda. Aili er fra Lakselv, men studerer i Jyväskylä i Finland.

For å lese mer og hvis du ønsker å støtte saken hennes, kan du gå inn på denne nettsiden:

http://www.adressit.com/ei_pia_panna_alas_pyssyjoven_koulun_ja_solbratin_vanhoittenkoin

Terje Aronsen ble slått til ridder den 16. mars 2015

terje

Den 16. mars, på Kvenfolkets dag, var Børselv i Porsanger kommune en viktig dag for kvenene. Da ble nemlig Terje Aronsen slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Mange hadde funnet veien til Kvensk institutt for å feire denne betydningsfulle begivenheten.

Børselvduoen Kaksi laksoo sang til ære for ridderen.

På talelista var blant annet ordføreren i Porsanger, Norske kveners forbund og selvsagt fylkesmann Gunnar Kjønnøy, som overrakte den kongelige medaljen til Terje.

Det var sikkert et av de største øyeblikkene i hovedpersonens liv da fylkesmannen festet medaljen på vesten til kvendrakten, og det med god grunn. Denne medaljen tildeles bare de som har gjort noe som er av stor betydning for samfunnet og menneskeheten. For Terje var det viktig at denne medaljen er til alle kvener som ønsker å støtte kvensk språk og kultur.

Vi gratulerer Terje så mye for alt arbeidet han har gjort for kvensk kultur og språk, og ønsker han alt godt for framtida.

Kuukauđen kvääni – Tore Høybakken

kuukauen kvääni

Tore Høybakken perustaa paljon omasta kielestä. 1,5 vuotta aikkaa alkoi hän itte oppiit lukemhaan ja kirjottamhaan ommaa äitinkieltä. Januaarikuussa 2015 päätti hän perustaat Feisbuukhiin joukon Kveenin sanat, ja sai kans Katriina Pedersenin myötä. Tähän laithaan tekkee hän kväänin sanoista kysymyksii joihin jäsenet saađhaan freistata vastata. Joukossa oon nyt heti 300 jäsentä, jokka saađhaan joka viikko oppiit lissää kväänin kieltä. Mikä sai Toren alkamhaan tämän joukon?

Tore Høybakken,kuva

Tore Høybakken (Foto: Privat)

”Met olema viimiset jokka puhuma kväänin kieltä, kuiten ennen ko uusi sukupolvi oppii puhumhaan kieltä. Meilä häyttyy olla pieni toivo kväänin kielen tulleevaisuuđele, emmä saa anttaat kipenhen sammuut. Piian tämä joukko oon osa sitä pärjäämisakšuunii mitä halusin saađa aikhaan,” sannoo Tore.

Internetti luo uussii mahđolisuuksii. Kväänit asuthaan ympäri Ruijaa, ja eriliikaisesti nyt ko kväänin kieli oon heikossa tilassa, oon tärkkeempi ko koskhaan ette ihmiset kohđatelhaan toisten kansa. Tore oon kovonu sannoi ja kirjottannu net listhaan, minkä hän jakkaa nyt toisten kansa. Siinä löyttyy vanhoita ja uuđemppiiki sannoi. Roikan tarkotus oon ”oppiit kväänin sannoi ja sätninkii, ja ette se pittää olla soma ja oppiva olla myötä pärjäämässä meiđän kielen. Saat tulla myötä vaikka et saatakhaan kväänii. Koko homma mennee näin, ette kysythään mitä yksi sana tahi yksi sätninki merkittee, ja muut saađhaan olla myötä löytämässä synonyymii ja käänöksii. Saa kyssyyt sekä kvääniksi ja ruijaksi.”

Haastheita löyttyy kyllä. ”Net vanhukset jokka saatethiin kaikki sanat, oon menheet poijes, emmäkä met, jokka olema jäljelä, ennää muista kaikkii sannoi. Toinen probleemi oon kansa, ette net, jokka piian oltais tienheet vastauksii, ei piđä internettii.”

Tällä sivula saapi jokhainen kyssyyt niin paljon ko halluu. Ja Tore oon itteki oppinu paljon. ”Vaikka kväänin kieli oon minun äitinkieli, opin paljon ko lujen mitä toiset kirjotethaan ja mitä sanat merkithään heile. Mie opin jammisti kunka sannoi saattaa kirjottaat.”

Torele se oon tärkkee ette kaikin, jokka puhuthaan kväänin kieltä äitinkielenä, oon oikkeus puhhuut sillä laila, kunka het oon oppinheet. Ei löyđy faasittii. Tärkkee oon kansa se, ette jäsenet tohđithaan kirjottaat, vaikka ei saatetakhaan kaikkii kirjotusreekeliitä. Se oon joukon tähđelistä, ette oon matala kynnys kirjottaat Feisbuukin joukon laiđale.

Kans faaki-ihmisille saattaa olla paljon hyöttyy tästä sivusta. Tämän laiđan kautta saat tiettoo kunka assiit saatethaan sannoot kväänin kielelä, ko kaikkii sannoi ei löyđy vielä digitaalisesta sanakirjasta.

Aijan myötä oon tullu paljon aktiviteettii joukkhoon. Tore oon ilonen siitä, ette monet oon myötä kysymässä ja vastaamassa.

Kväänin kielisamfynni tarvittee lissää semmoissii ihmissii niin ko Tore, joka itte ottaa initiatiivii ja eđesvastausta kielestä.

Kuukauđen kvääni – Kåre Kivijärvi

kuukauen kvääni

Kåre Kivijärvi (1938-1991)

Kåre Kivijärvi oon ensimäisenä tässä seeriässä Kuukauđen kvääni. Hänen kuvat oon koskettanheet monnii ihmissii, ja hänelä oon tärkkee status ruijalaisessa fototradišuunissa. Hän oli monipuolinen, sekä ihmisenä ja  kuvakonstintekkiijänä.

Kåre Kivijärvi syntyi 23. aprillii 1938 Hammerfästissä. Hän oli kvääni ja saattoi suomen kieltä. Kivijärvi ei kuiten ollu tyhä kielirikas, mutta ensinä hyvin seppä ja kreatiivinenki fotograaffi.

Kivijärvelä oli uniikki kyky nähđä ihmissii, maisemii ja tilloi. Kuvissa oon vahvat musta- ja valkkeekontrastit ja ankara komposišuuni. Sen tähđen hänen saattaa sannoot kuuluvan sentraalieurooppalaisheen fototradišuunhiin. Siksi hän oonki uniikki norjalaisessa fotohistooriassa, ko siihen aikhaan harva fotograaffi työteli samala laila ko Kivijärvi. Kivijärven kuvissa oon korkkee konstilinen kvaliteetti. Omasta stiilistä hän itte sanoi, ette se oon estheettinen uusrealismi. Kuvviin stämninki oon usheen pimmee ja synkkä, ja ihmiset likheiset ja kaukhaiset yhtäaikkaa. Hän sanoi ette hän oon pimmeeloman mestari, ja loi myyttiitä ittensä ympäri. (Luje Store norske leksikonin artikkelin Kåre Kivijärvistä.)

Kivijärven talentti johti hänen muutamisti kauvas poijes kotikaupungista. Hän kävi fotograafin kouluu Tyskässä, mutta heitti koulun tyhä yhđen vuođen jälkhiin. Työttömäksi hän ei kuiten joutunu. Hänelä olthiin fotonäyttelyt, ja hän työteli journalistina Helsingin Sanomissa, Suomen issoimassa aviisissa. Hänelä oli kansa paljon kontaktii suomalaisten konstintekkiijöitten kansa. Foto-objektiita löysi hän Grönlanista, Nepalista, Intiasta, Afganistanista ja – Finmarkista. Vuona 1971 oli hän ensi fotograaffina myötä Syysnäyttelyssä, mikä oli oikhein iso tapattuma.

Mutta Kivijärven elämä ei ollu olheen tasan ruusuila tansaamista. Hän ryyppäs ja usheen oli hän niin köyhä ette kohta ei ollu varraa häärätä niin paljon tyyrhin kuvateknikin kans ko olis halunu. Fakta oon se, ette hän heitti fotografeeraamisen jo vuona 1971, ko meinas ette kuvat ei olheet ennää sama korkkeekvaliteettissii ko aijemin. Hän oli kovin kriittinen omale työle, piian muutamisti liianki kovin.

Vuona 1991 hän kuoli syđäninfarkthiin Kyproksella.

Lähtheet:

http://www.alta.museum.no/sider/tekst.asp?side=260

https://snl.no/K%C3%A5re_Kivij%C3%A4rvi

https://foto.no/cgi-bin/articles/articleView.cgi?articleId=43569

Allekirjoituskampanja Solbråtin vanhoittenkođin ja Pyssyjoven koulun pärjäämisen eđestä

Aili Eriksen oon aloittannu allekirjoituskampanjan, sillä hän halluu ette tärkkeitä institušuuniita ei panna alas Pyssyjoven kylässä Porsangissa. Politikkarit oon määränheet panna alas sekä koulun ja vanhoittenkođin. Aili oon huolissa siitä mitä sitte tapattuu kylän kväänin kielen ja kulttuurin kans. Aili oon Lemmijovesta poijes, mutta studeeraa Jyväskylässä.

Jos sie halluut lukkeet enämen tästä ja anttaat kuurttoo Ailin assiile, mene tähän nettisivhuun:

http://www.adressit.com/ei_pia_panna_alas_pyssyjoven_koulun_ja_solbratin_vanhoittenkoin

Aaronin Jussan Terje saipi ritariarvon 16. marsikuuta 2015

terje

16. marsikuuta 2015 Kväänin kansan päivänä, Pyssyjoki Porsangin komuunissa oli tärkkee paikka kväänile. Silloin nimittäin opetusjohtaaja Terje Aronsen, eli Aaronin Jussan Terje, sai Ritarimitalin, eli Kuninkhaalisen Ruiđan Pyhän Olafin Ensimäisen Ritariarvon. Paljon väkkee oli löytäny tien Kainun institutile juhlimhaan tätä merkittävää tapattumaa.

Pyssyjoklaisduuo Kaksi laksoo lauloi ritarin kunniaks.

Puhelistala oli muun muuvassa Porsangin komuunin sananjohtaaja, Ruijan kväänit ja tietenki fylkesmanni Gunnar Kjønnøy, joka antoi Kuninkhaan mitalin Terjele.

Se oli sikkaristi yksi päivän pääpersoonan elämän suurimista hetkistä ko fylkesmanni kiinitti mitalin kväänipuvun västile, ja syystä kyllä. Tämmöisen mitalin saapi ihminen tyhä, jos oon tehny jotaki, jolla oon erikoisen suuri merkitys samfunissa ja koko ihmiskunnale. Terjele se oli tärkkee, ette tämä mitali oon kaikile kväänile, jokka haluthaan kuurota kväänin kieltä ja kulttuurii.

Met onnittelema Terjee oikhein paljon kaikesta työstä mitä hän oon tehty kväänin kulttuurin ja kielen eđestä, ja toivotamma hänele kaikki hyvvää tullevaisuuđessa.

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious