Nyheter

SR_logo_farger

Språkrådet inviterer til minoritetspråkdag i Oslo 26. november

Med minoritetsspråkdagen ønsker Språkrådet å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de nasjonale minoritetene i Norge og å…

Les merLes mer
266[1]

Minneord til Dagny Nanna Olsen

Dagny Nanna Olsen døde 29. september i år. Dagny var født i Mårnes i Porsanger i 1947. Dagnys foreldre var…

Les merLes mer
logo_KI

Kvensk språkstilling på Kainun institutti – Kvensk institutt

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk språk sammen med en fantastisk kreativ gjeng? Vi søker en engasjert person…

Les merLes mer
SR_logo_farger

Kieliraati järjestää minoriteettikielipäivän Oslossa 26. novemperikuuta

Minoriteettikielipäivän avula Kieliraati halluu eđistäät Norjan kansalisten minoriteettiin yhtheistyötä ja auttaat minoriteettikielijoukkoin kielityötä. Samala vaihetelhaan kokemuksii. Paikka: Kieliraati/Språkrådet, Observatoriegata 1…

Les merLes mer
266[1]

Muistosanat Dagny Nanna Olsenille

Dagny Nanna Olsen kuoli 29. septemperikuuta tänä vuona. Dagny syntyi Mouruniemessä Porsangissa vuona 1947. Dagnyn vanhiimet olthiin kvääninkieliset, ja Dagny…

Les merLes mer
logo_KI

Kväänin kielen virka Kainun institutissa

Halluutko työtelä kväänin kielityötä yhđessä fantastisen ja kreatiivisen roikan kans? Met hajema innokasta persoonaa työtelemhään kväänin kielen faakilisten assiitten kans….

Les merLes mer

Smånytt

Offentliggjør søkerlisten til språk- og kulturstillingene

uusi_logo_2014_png

Det er tre søkere til språkstillingen og ti søkere til stillingen som språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015 på Kvensk institutt. Se søkerlister til stillingene:

Kvensk språkstilling

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Språk- og kulturmedarbeider 100% stilling

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakt

Daglig leder Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

 

“Kainun kielen grammatikki” kommer ut snart

grammatikki

Kvensk grammatikk, “Kainun kielen grammatikki” kommer ut i desember. Boka blir utgitt av SKS, Det finske litteraturselskapet, i en publikasjonsserie SKST, bestående av vitenskapelige bøker.

Boka publiseres på norsk neste år. Mer info om bokutgivelse kommer litt senere.

grammatikki

https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032

Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

kud_no

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 kroner.

Kainun institutti – Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto og Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen har intensjonsavtale om samarbeid i prosjektet Kielipesät / Kvenske språkreir.

Ansvarlig for prosjektet, for søknad og finansiering er Kainun institutti – Kvensk institutt. Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto vil bidra med rekruttering, motivering av språkforbilder, og bidra til administrasjon knyttet til dette. Porsanger kommune bidrar med å tilrettelegge for at barnehageansatte og ansatte i SFO kan delta på kursingen sammen med språkforbildene.

Så mange som mulig ønskes å involvere i prosjektet. Bærerne av språket er språkforbilder og nøkkelen til revitalisering. Språkforbilder kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Spesifisert oversikt over de 16 språkprosjekter som har fått språkprosjektmidler fra KUD:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Filmvisning på instituttet

uusi_logo_2014_jpg

Velkommen til visning av filmer laget i forbindelse med Memory Boxes på instituttet onsdag 5. november kl. 18.00. Filmene er også publisert på vår Youtube-kanal. Vi beklager dårlig lydkvalitetet.

Målet med Memory Boxes-prosjektet var å samle en felles europeisk ”Minneeske”.

Katto ketkä oon söökanheet kieli- ja kulttuurivirkkoi

uusi_logo_2014_png

Kolme ihmistä oon söökanheet kielityöntekkiijän virkkaa. Kymmenen ihmistä oon söökanheet kieli- ja kulttuurityöntekkiijän virkkaa, mikä oon 100% virka Kainun institutissa aijale 01.01.-31.12.2015.

Katto tästä ketkä oon söökanheet:

Kväänin kielivirka

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Kieli- ja kulttuurityöntekkiijä 100%

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakti

Institutin johtaaja Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

Kirjan “Kainun kielen grammatikki” julkaisthaan heti

grammatikki

Kainun kielen grammatikin julkaisthaan desemperikuussa. Kirjan präntää SKS, Det finske litteraturselskapet. Kirjan julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa, missä oon tietheelissii kirjoi.

Ensi vuona kirjan julkaisthaan kans norjaksi. Lissää tiettoo kirjasta tullee hiljemin.

Grammatikin esittely: https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032

Rahhaa kväänin kielipesä- ja kielikylpytoimhiin

kud_no

Kulttuuridepartementti oon jakanu melkheen 4 miljoonaa kruunuu 16 eri kielitoimheen. Kieliprošekti ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ saapi 500 000 kruunuu.

Kainun institutti, Ruijan Kveeniliitto ja Porsangin komuuni / Kultur- og oppvekstavdelingen oon sopinheet ette het oon myötä yhtheistyöprošektissa Kielipesät / Kvenske språkreir.

Kainun institutila oon eđesvastaus prošektista, hakemuksesta ja finansieeringista. Ruijan Kveeniliitto hakkee ja motiveeraa ihmissii ja kieliseppii, ja hoittaa administrašuunii mikä liittyy tähän. Porsangin komuuni pittää vaarin ette lastentarhaan ja SFO:n työntekkiijät päästhään myötä kursile yhđessä kieliseppiin kans.

Se oon hyvä jos mahđoliseman monet saatethaan olla myötä prošektissa. Kielisepät oon tärkkeet silloin ko elästytethään kielen. Kielisepät saatethaan auttaat lastentarhaan työntekkiijöitä, vanhiimiita ja lapsii käyttämhään kieltä.

Tästä näjet net 16 kieliprošektii jotka oon saanheet kieliprošektirahhaa Kulttuuridepartementiltä:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Finmarkun fylkinkäräjät halluu nostaat kväänin kielen statusta

FFK_logo

Finmarkun fylkinkäräjät oon 29.10.2014 käsitelly assiita ”Assuujiin ehđoitus nostaat kväänin kielen tasalta II tasale III Eurooppalaisessa ala- tahi minoriteettisopimuksessa” (Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk).

Fylkinkäräjät oon yksimielisesti päättäny tämän:

  1. Fylkinkäräjät käsittellee poliittisesti assuujiin ehđoituksen.
  2. Fylkinkäräjät halluu ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III Eurooppalaisessa ala- tahi minoriteettisopimuksessa (Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk).
  3. Fylkinkomuuni tarvittee kuiten rahhaa staatinherroilta, jotta kväänin kielen statuksen saatethaan nostaat.

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious