Kväänin kielen ja kulttuurin kansalinen sentteri - Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur - National Centre for Kven Language and Culture

NYHETER

mai 6, 2020

Språkrådet: Begrip begrepene! – et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Jobber du med begrepsbeskrivelser, eller skal du lage norske fagtermer? Da kan du ha nytte av dette innføringskurset. Kurset er for deg som lager definisjoner og […]
mai 4, 2020

Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter april 27, 2020 NORSKE KVENERS FORBUND – RUIJAN KVEENILIITTO OG KAINUN INSTITUTTI – KVENSK INSTITUTT Børselv/Tromsø 22.4.2020 Det er nødvendig at […]
januar 31, 2020

“Linus laittaa tomaattivellin” på Porsanger kvenske språksenter

Presentasjon og høylesing fra boka “Linus laittaa tomaattivellin”  på Porsanger kvenske språksenter / Porsanger museum onsdag 5. februar kl. 12.00 Ruija forlag gir ut den andre Linus-boka […]
januar 10, 2020

Ruija forlaaki anttaa ulos toisen Linus-kirjan

Linus laittaa tomaattivellin -kirjan lanseerathaan Tromssan biblioteekissa 16.1.2020 klo 13.00. Paikala oon Ruija foorlaaki, Kainun institutti ja kirjailiija Anna-Kaisa Räisänen. Linus laittaa tomaattivellin -kirjassa lukkiija saapi […]
desember 18, 2019

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!

Kainun institutti – Kvensk institutt oon kiini joulun ja uuen vuen aijan 20.12.2019-02.01.2020. Met toivoma kaikile hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!
august 16, 2019

Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa! Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija […]

OM OSS

 

Hva er Kvensk institutt?

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kirke- og kulturdepartementet.

Hvem er kvenene? 

Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere hundre år.