Nyheter

Kvensk institutt tar påskeferie

Vi stenger mandag den 30. mars og åpner tirsdag den 7. april. God påske!

Les merLes mer
Annonse Kvensk institutt

“Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet”

Interkommunalt arkiv Finnmark og Kvensk institutt inviterer til utstilling og kåseri 19. mars kl 18.00 Sted: Kvensk institutt Kåsør: Arvid…

Les merLes mer
Dansendeorg

Kvenfolkets dag 16. mars 2015

På Kvensk institutt 17.00 Terje Aronsen slås til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Kaksi Laksoo Taler…

Les merLes mer

Kainun institutila oon päässiäisfeeriä

Suljema maanantaina 30. marsikuuta ja aukaisemma 7. aprillikuuta. Hyvvää päässiäistä!/ Hyvvii päässiissii!

Les merLes mer
Annonse Kvensk institutt

“Siksi ko tullee seuraava venet, leveerinki ja vaphaus”

Interkomunaali arkiivi ja Kainun institutti kuttuthaan näyttelhyyn ja koserhiin 19. marsikuuta kello 18.00 Paikka: Kainun institutti Kosööri: Arvid Petterson Näyttelyn oon…

Les merLes mer
Dansendeorg

Kväänikansan päivä 16. marsikuuta 2015

Kainun institutissa kello 17.00 Aaronin Jussan Terje saapi Kuninkhaalisen Ruiđan Pyhän Olavin Ensimäisen Ritarin arvon Kaksi Laksoo Päivän puhheet Met…

Les merLes mer

Smånytt

Fylkestinget i Troms enstemmig om statusheving av kvensk

TFLK_rgb

Fylkestinget i Troms behandlet innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk i desembersamling i Troms.

Fylkestinget i Troms vedtok enstemmig at:
1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.
2. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.

I oktober vedtok Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk.

Underskriftskampanjen “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” hadde samlet 570 underskrifter for å få kvensk
språk oppgradert fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Innbyggerinitiativ behandles i fylkestinget dersom det er samlet inn 500 eller flere underskrifter. Saken er fremmet av Norske Kveners Forbund.

Offentliggjør søkerlisten til språk- og kulturstillingene

uusi_logo_2014_png

Det er tre søkere til språkstillingen og ti søkere til stillingen som språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015 på Kvensk institutt. Se søkerlister til stillingene:

Kvensk språkstilling

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Språk- og kulturmedarbeider 100% stilling

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakt

Daglig leder Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

 

Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

kud_no

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 kroner.

Kainun institutti – Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto og Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen har intensjonsavtale om samarbeid i prosjektet Kielipesät / Kvenske språkreir.

Ansvarlig for prosjektet, for søknad og finansiering er Kainun institutti – Kvensk institutt. Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto vil bidra med rekruttering, motivering av språkforbilder, og bidra til administrasjon knyttet til dette. Porsanger kommune bidrar med å tilrettelegge for at barnehageansatte og ansatte i SFO kan delta på kursingen sammen med språkforbildene.

Så mange som mulig ønskes å involvere i prosjektet. Bærerne av språket er språkforbilder og nøkkelen til revitalisering. Språkforbilder kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Spesifisert oversikt over de 16 språkprosjekter som har fått språkprosjektmidler fra KUD:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Filmvisning på instituttet

uusi_logo_2014_jpg

Velkommen til visning av filmer laget i forbindelse med Memory Boxes på instituttet onsdag 5. november kl. 18.00. Filmene er også publisert på vår Youtube-kanal. Vi beklager dårlig lydkvalitetet.

Målet med Memory Boxes-prosjektet var å samle en felles europeisk ”Minneeske”.

Tromssan Fylkintinka halluu nostaat kväänin kielen statuksen

TFLK_rgb

Tromssan Fylkintinka käsitteli kokkouksessa desemperikuussa assuujitten ehđoituksen ette nostethaan kväänin kielen statuksen.

Tromssan Fylkintinka päätti näin:
1. Tromssan Fylkintinka kuuroo ehđoitusta ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk).
2. Fylkintingan ehto oon ette staatinherrat kuorathaan ehđoitusta, ja het annethaan rahhaa komuuniile ja fylkinkomuuniile jotta kielen statuksen saatethaan nostaat.

Oktooperikuussa päätti Finmarkun Fylkintinka kuurota ehđoitusta nostaat kväänin kielen statuksen.

Kampanja “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” kokosi 570 allekirjoitusta jotta kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk). Fylkintinka käsittellee assuujitten ehđoituksen jos allekirjoituksii oon 500 tahi enämen. Ruijan Kveeniliitto oon nostanu assiin esile.

Katto ketkä oon söökanheet kieli- ja kulttuurivirkkoi

uusi_logo_2014_png

Kolme ihmistä oon söökanheet kielityöntekkiijän virkkaa. Kymmenen ihmistä oon söökanheet kieli- ja kulttuurityöntekkiijän virkkaa, mikä oon 100% virka Kainun institutissa aijale 01.01.-31.12.2015.

Katto tästä ketkä oon söökanheet:

Kväänin kielivirka

Offentlig søkerliste språkstilling.pdf

Kieli- ja kulttuurityöntekkiijä 100%

Offentlig søkerliste språk og kulturmedarbeider.pdf

Kontakti

Institutin johtaaja Hilde Skanke
Tel. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no

Kirjan “Kainun kielen grammatikki” julkaisthaan heti

grammatikki

Kainun kielen grammatikin julkaisthaan desemperikuussa viikola 51. Kirjan präntää SKS, Det finske litteraturselskapet. Kirjan julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa, missä oon tietheelissii kirjoi.

Ensi vuona kirjan julkaisthaan kans norjaksi. Lissää tiettoo kirjasta tullee hiljemin.

Grammatikin esittely: https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032

Rahhaa kväänin kielipesä- ja kielikylpytoimhiin

kud_no

Kulttuuridepartementti oon jakanu melkheen 4 miljoonaa kruunuu 16 eri kielitoimheen. Kieliprošekti ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ saapi 500 000 kruunuu.

Kainun institutti, Ruijan Kveeniliitto ja Porsangin komuuni / Kultur- og oppvekstavdelingen oon sopinheet ette het oon myötä yhtheistyöprošektissa Kielipesät / Kvenske språkreir.

Kainun institutila oon eđesvastaus prošektista, hakemuksesta ja finansieeringista. Ruijan Kveeniliitto hakkee ja motiveeraa ihmissii ja kieliseppii, ja hoittaa administrašuunii mikä liittyy tähän. Porsangin komuuni pittää vaarin ette lastentarhaan ja SFO:n työntekkiijät päästhään myötä kursile yhđessä kieliseppiin kans.

Se oon hyvä jos mahđoliseman monet saatethaan olla myötä prošektissa. Kielisepät oon tärkkeet silloin ko elästytethään kielen. Kielisepät saatethaan auttaat lastentarhaan työntekkiijöitä, vanhiimiita ja lapsii käyttämhään kieltä.

Tästä näjet net 16 kieliprošektii jotka oon saanheet kieliprošektirahhaa Kulttuuridepartementiltä:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious