Nyheter

266[1]

Minneord til Dagny Nanna Olsen

Dagny Nanna Olsen døde 29. september i år. Dagny var født i Mårnes i Porsanger i 1947. Dagnys foreldre var…

Les merLes mer
logo_KI

Kvensk språkstilling på Kainun institutti – Kvensk institutt

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk språk sammen med en fantastisk kreativ gjeng? Vi søker en engasjert person…

Les merLes mer
logo_KI

Vi søker språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015

Vi søker en utadvendt og kreativ person for å jobbe med kulturtiltak for å fremme det kvenske språket. Instituttet ønsker…

Les merLes mer
266[1]

Muistosanat Dagny Nanna Olsenille

Dagny Nanna Olsen kuoli 29. septemperikuuta tänä vuona. Dagny syntyi Mouruniemessä Porsangissa vuona 1947. Dagnyn vanhiimet olthiin kvääninkieliset, ja Dagny…

Les merLes mer
logo_KI

Kväänin kielen virka Kainun institutissa

Halluutko työtelä kväänin kielityötä yhđessä fantastisen ja kreatiivisen roikan kans? Met hajema innokasta persoonaa työtelemhään kväänin kielen faakilisten assiitten kans….

Les merLes mer
logo_KI

Met hajema kieli- ja kulttuurityöntekkiijää 100% virkhaan 01.01-31.12.2015

Met hajema kreatiivistä ihmistä joka tykkää työtelä ihmisten kans ja eđistäät kväänin kieltä kulttuurin avula. Institutti halluu kehittäät kulttuuritkonsseptii, jossa…

Les merLes mer

Smånytt

Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk

FFK_logo

Fylkestinget i Finnmark har behandlet saken ”Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk” i møte 29.10.2014.

Fylkestinget vedtok enstemmig at:

  1. Innbyggerinitiativet fremmes for politisk behandling i fylkestinget.
  2. Oppropet for at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk støttes. 
  3. Det forutsettes at statlige myndigheter overfører midler til fylkeskommunene ved en oppgradering.

Forfatterskapet til Børsskog og Hiljaa Lauluu – Stille Sang! på FIL

LiteraturFestival_2011

Merethe Kristiansen presenterer forfatterskapet til Alf Nilsen-Børsskog Bøyer seg til jorda, men brekker ikke – kvensk krisehåndtering i Alf Nilsen-Børsskogs romaner på årets Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Inger Birkelund og Kristin Mellem deltar med forestillingen Hiljaa Lauluu – Stille Sang! Konserten holdes i Nordlyskatedralen på torsdag kveld kl. 23. Forestillingen handler om Matleena Raappana som flyttet fra Suomussalmi, Finland, til Reisadalen i Nordreisa i 1889. Fra henne har kvener arvet en kultur, et språk og en kunnskap om tunge valg som har betydning i dagens flerkulturelle Norge. Link om forstillingen

Det kvenske programmet til Finnmark internasjonale litteraturfestival er utarbeidet i samarbeid med Kvensk institutt.

Finnmark internasjonale litteraturfestival arrangeres i Alta 19.-22.11.2014. http://www.finnlitt.org

Liten økning i driftsmidler for 2015

logo_KI

Kulturdepartementet foreslår 5,4 millioner kroner til drift av Kainun institutti – Kvensk institutt.

– Vi er ikke spesielt fornøyde med økning på 122 000 kroner, sier instituttleder Hilde Skanke. – Vi trenger sårt flere språkarbeider på Kvensk institutt.

Regjeringen foreslår å en egen tilskuddspost på 3,6 millioner kroner som kvenske interesser kan søke midler fra. Kvenske foremål får til sammen en økning på en million kroner.

Tilskudd skal blant annet gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Sentrene arrangerer blant annet kurs og aktiviteter for barn, unge og voksne. Tilskuddet vil også gå til prosjektstøtte med samme formål som beskrevet under post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter, og midlene vil bli utlyst på tilsvarende måte.

 

Ny daglig leder på Halti Kvenkultursenter

Halti

Pål Vegard Eriksen er konstituert som ny daglig leder på Halti Kvenkultursenter IKS. Han tar over etter Eskild Johansen som gikk av 31. september.
Eriksen er 24 år gammel allmennlærer og han kommer fra Manndalen i Kåfjord kommune.

Finmarkun fylkinkäräjät halluu nostaat kväänin kielen statusta

FFK_logo

Finmarkun fylkinkäräjät oon 29.10.2014 käsitelly assiita ”Assuujiin ehđoitus nostaat kväänin kielen tasalta II tasale III Eurooppalaisessa ala- tahi minoriteettisopimuksessa” (Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk).

Fylkinkäräjät oon yksimielisesti päättäny tämän:

  1. Fylkinkäräjät käsittellee poliittisesti assuujiin ehđoituksen.
  2. Fylkinkäräjät halluu ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III Eurooppalaisessa ala- tahi minoriteettisopimuksessa (Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk).
  3. Fylkinkomuuni tarvittee kuiten rahhaa staatinherroilta, jotta kväänin kielen statuksen saatethaan nostaat.

Børsskogin litteratuurii ja Hiljaa Lauluu – Stille Sang! FIL:ssä

LiteraturFestival_2011

Merethe Kristiansen presenteeraa Alf Nilsen-Børsskogin litteratuurii Finmarkun kanssoinvälisessä litteratuurifestivaalissa. Teema oon Bøyer seg til jorda, men brekker ikke – kvääniin kriisinhantteeraus Alf Nilsen-Børsskogin rommaaniissa.

Inger Birkelund ja Kristin Mellem näytethään esityksen Hiljaa Lauluu – Stille Sang! Konsertin piđethään Nordlyskatedraalissa tuorestaina illala klo 23. Se muistelee Matleena Raappanasta joka siirtyi Suomussalmesta, Suomesta, Raisinvankkhaan vuona 1889. Luje enämen esityksestä

Festivaalin kvääniprogramin oon tehty yhtheistyössä Kainun institutin kans.

Finmarkun kanssoinvälisen litteratuurifestivaalin järjestethään Alattiossa 19.-22.11.2014. http://www.finnlitt.org

 

Institutti saapi pikkuisen lissää rahhaa vuona 2015

logo_KI

Kulttuuridepartementti ehđoittaa ette Kainun institutti saapi kuurttoo 5,4 miljoonaa kruunuu.

– Met emmä ole niin eriliikaisen tytyväiset jos saama tyhä 122 000 kruunuu enämen, sannoo institutin johtaaja Hilde Skanke. – Met tarvittemma usseemppii kielityöntekkiijöitä Kainun institutissa.

Hallitus ehđoittaa kväänitoimhiin oman kuurtopostin, mikä oon 3,6 miljoonaa kruunuu. Kvääniassiit saađhaan yhtheensä miljoona kruunuu enämen ko viimi vuona.

Tästä saađhaan Omasvuonon kielisentteri ja Haltiin kväänisentteri rahhaa omhiin toimhiin. Sentterit järjestethään aktiviteettii lapsile, nuorile ja raavhaile. Samasta kuurtopostista annethaan kans prošektirahhaa toimhiin mikkä oon kuvvailtu postissa 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter.

Haltiin kväänisentterin uusi johtaaja

Halti

Pål Vegard Eriksen oon Haltiin kväänisentterin uusi johtaaja. Entinen johtaaja, Eskild Johansen, heitti virassa 31. septemperikuuta. Eriksen oon 24 vuotta vanhaa. Hän oon opettaaja ja Olmavankasta, Kaivuonosta pois.

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious