september 29, 2011

Ny roman av Alf Børsskog

Rauha er bind tre i romanserien Elämän jatko. Romanen er en selvstendig fortsettelse av Aittiruto. Romanen bygger på faktiske historiske hendelser våren 1945, i Porsanger, Finnmark. Andre verdenskrig er over. Den […]
september 29, 2011

Kvenske dokumenter foreslått til UNESCOs dokumentarv

Kainun institutti – Kvensk institutt har nominert kvensk- og samisk språklige dokumenter fra Kistrand kommune arkiv 1845-1914 til Norges dokumentarv. Lista blir klargjort i løpet av […]
september 28, 2011

Utstilling om flerspråklighet og kulturelt mangfold

Storfjord språksenter har i samarbeid med fotograf Hallgeir Naimak intervjuet og portrettert 10 storfjordinger, og spurt dem om deres tanker om flerspråklighet og kulturelt mangfold. Resultatet er samlet i en utstilling […]
september 19, 2011

Kvensk for viderkommende

Halti kvenkultursenter IKS arrangerer kurs for viderekommende i kvensk, i samarbeid med Kvensk institutt. Det blir 30 timers kvenskkurs for viderekommende i oktober. Kurset går over […]
september 9, 2011

ELDIAs internasjonal spørreundersøkelse om flerspråklighet i Europa

ELDIA håper du ønsker å delta i forskningsprosjektet, som forsker på flerspråklighet i Europa. Dette prosjektet heter ELDIA (European Language Diversity for All) og er finansiert av Europa-kommisjonen. […]
september 1, 2011

Jakten på uttrykket Soria Moria

Anstein Mikkelsens og Monica Iren Hansens dokumetarfilm Jakten på Soria Moria vises på NRK1 8.9. kl. 22. Monica Iren Hansen vokste opp blant innvandrere i Oslo […]
august 16, 2011

Litteraturformidlingsdager i Lakselv

Finnmark fylkesbibliotek ønsker velkommen til Litteraturformidlingsdager 26.-27. september på Lakselv hotell. Mandag 26. september: kl. 12.00-13.00: Lunsj kl. 13.00-13.45: Kaisa Maliniemi (prosjektleder Kainun institutti – Kvensk […]
august 12, 2011

Status kväänin kirjakielen kehitystyössä – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kväänin kielitinka ja Kainun institutti halvaava jakkaa tietoa kväänin kirjakielen  kehityksestä. Aukustikuun 2011 aikana met julkaisema informašuunihäftin, missä met muistelemma kväänin kielen normeeringistä. Häftin lähätethään kouluile, […]
august 12, 2011

Status for arbeidet med kvensk skriftspråk – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kvensk språkting og Kvensk institutt ønsker å informere om utviklingen av kvensk skriftspråk. I løpet av august 2011 vil det bli utgitt et informasjonshefte om hva […]