desember 20, 2012

Met olema feeriällä joulun ja uuen vuen aijan

Kainun institutti – Kvensk institutt oon kiini joulun ja uuen vuen aijan. Met olema taas työssä keskiviikkona 2. päivä januaarikuuta 2013 klo 8.00. Met toivoma kaikile […]
desember 19, 2012

Julestengt over jul og nyttår

Kainun institutti – Kvensk institutt holder stengt over jul og nyttår til onsdag 2. januar 2013 kl. 8.00. Vi ønsker alle en riktig god jul og […]
desember 14, 2012

Felles markeringsdag for kvener og tornedalinger

Norske kvener og svenske tornedalinger har felles historiske, kulturelle og språklige røtter.  For å markere dette har de to største organisasjonene som representerer disse gruppene, STR-T, […]
desember 11, 2012

Uformell møte med statssekretær

Statssekretær for minoritetssaker Ragnhild Vassvik Kalstad besøkte instituttet 29. november. Vassvik Kalstad, avdelingsdirektør Elin Røe Elgaas og ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard ble kjent med instituttets virksomhet […]
desember 10, 2012

Epäviralinen kokkous staatin sekretäärin kans

Vähemistöasioitten staatinsekretääri Ragnhild Vassvik Kalstad kävi institutissa 29. Novemperikuuta. Vassvik Kalstad, osastontirehtööri Elin Røe Elgaas ja ekspedisuuninjohtaaja Bjørn Olav Megard opastuiva institutin toiminthaan ja työntekijöihin. Met […]
desember 10, 2012

Julegavetips fra Meän krampuohi -butikk

Kvenske julegaver for oss alle! Meän krampuohi på Kvensk institutt selger kvenskrelaterte produkter. Alle produkter kan bestilles fra post(a)kvenskinstitutt.no.  
desember 9, 2012

Jouluskenkit Meän krampuohista!

Kväänin jouluskenkit meile kaikile! Kainun institutin Meän krampuohi myy kvääniprodukteja. Näitä saatat tilata täältä: post(a)kvenskinstitutt.no.
desember 4, 2012

Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er en vandreutstilling som profilerer musikken og historiene til Norges fem nasjonale minoriteter (jøder, kvener, rom, romanifolket og […]
desember 4, 2012

Kiitoksia, kumpaaki! Musikki ja kansaliset vähemistöt

Tämä näyttely nostaa esile Norjan kansalisten vähemistöjen – eli juutalaisten, kväänitten, rom-kansan, romani-kansan ja mettäsuomalaisten – musikkia ja histooriaa.  Näyttelyssä kuulema vähemistöjen ommaa ääntä yhessä musikkivideoitten, kuvitten, tekstitten […]