oktober 9, 2012

Kainun institutti oon hankkinu pianon

Institutissa oon fiini sali missä oon eriliikaisen hyvä akustikki. Sen tähen institutti oon hankkinu digitaalisen Roland-pianon, jota voipi käyttää erilaisissa tapahtumissa. Uusi hallituksen johtaja ja muusikko […]
oktober 9, 2012

Kunniapalkinto Astrid Ballole

Astrid Ballo oon saanu Ruijan kvääniliiton korkeiman maininan eli Kunniapalkinon. Palkinon jaethiin Annijovessa septemperikuussa. Palkinon annethaan ihmiselle, joka oon jo pitemän aijan työtely aktiivisesti kvääniasioitten etheen. […]
oktober 8, 2012

Institutile 164 000 kruunua lissää

Kainun institutti saapi 5,137 miljoonaa kruunua vuele 2013. – Met emmä saanheet niin paljon rahhaa ko mitä met toivoima, sannoo institutin johtaaja Hilde Skanke. – Siittä […]
oktober 8, 2012

Musikki ja kansaliset minoriteetit Pyssyjovessa

Ringve museumin näyttely “Kiitoksia, kumpaaki! Musikki ja kansaliset minoriteetit” oon esilä Kainun institutissa 5. desemperikuuta 2012 – 15. februar 2013. Enämen tiettoo näyttelystä:  http://ringve.no/aktiviteter/utstillinger/vandreutstillinger/
oktober 8, 2012

Statsbudsjett: Økning på 164 000 kr for instituttet

For 2013 foreslås et tilskudd på 5,137 millioner kroner til Kainun institutti – Kvensk institutt. – Vi har ikke fått den økningen vi håpet på, sier daglig […]
oktober 8, 2012

Ny ledelse i styret for Kainun institutti – Kvensk institutt

Styret har valgt Irene Persen til styreleder og Trond Trosterud til nestleder. Persen er representant for Porsanger kommune og Trosterud for Universitet i Tromsø. Øvrige styremedlemmer […]
oktober 8, 2012

Kainun institutin uusi johtokunta

Kainun institutin johtokunnan uueksi johtajaksi oon valittu Irene Persen ja toiseksi johtajaksi Trond Trosterud. Persen oon Porsangin komuunin puolesta ja Trosterud oon Tromssan universiteetistä. Muut johtokunnan […]
september 27, 2012

Hederspris til Astrid Ballo

I forbindelse med forbundsstyremøte i Kvenforbundet 8.-9. september i Vestre Jakobselv ble Astrid Ballo hedret med Norske Kveners Forbunds høyeste utmerkelse, Hedersprisen. Prisen deles ut til personer […]
september 24, 2012

”Kuka mie olen?” -prošekti kiittää!

Met kiitämä sekä Norjan ja Venäjän puolen osalistujia somasta viikosta Petroskoissa ja eriliikaisen hyvästä esityksestä!