desember 18, 2013

God jul og godt nytt år!

Vi tar juleferie fra og med fredag 20. desember og er tilbake torsdag 2. januar. Hyvvää joulua & onnelista uutta vuotta! God jul & godt nytt […]
desember 18, 2013

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!

Met olema joulufeeriellä perjantaista 20. desemperikuuta alkaen ja takaisin työssä tuorestaina 2. januarikuuta. Hyvvää joulua & onnelista uutta vuotta! God jul & godt nytt år! Merry […]
desember 16, 2013

Fotokalender "Pohjaisen ihmissii" kommer ikke ut i år

Vi beklager at det ikke blir noen fotokalender for 2014. Det skyldes at vi har prioritert  blant annet språkteknologiarbeid og læremidler. Vi tar gjerne imot bilder […]
desember 9, 2013

Johtokunnan kokkous Pyssyjovessa 13. desemperikuuta

Institutin johtokunnan kokkous piđethään Kainun institutissa 13.12. klo 10. Näitä assiita käsitelhään 1. Ekonominen periodiraportti 2. Budšettiehđotus 2014 3. Työt jokka oon aloitettu strategiakokkouksen jälkhiin 4. […]
desember 9, 2013

Styremøte i Børselv 13. desember

Styremøte holdes 13.12. kl. 10 på instituttet. Saker til behandling: 1. Økonomisk perioderapport 2. Budsjettforslag 2014 3. Oppdatering på igangsatt arbeid etter strategisamlinga 4. Informeringer 5. […]
november 28, 2013

Kielivuođen 2013 markeerinki: Kväänin eli kainun kielen grammatiikin esitelhään

Kainun institutti  julkaissee heti kväänin eli kainun kielen grammatiikin, jonka oon kirjoittannu Eira Söderholm. Grammatiikin markeerathaan tapattumassa, jolla heitethään Kielivuođen 2013. Sen järjestethään 6. desemperikuuta, ja […]
november 25, 2013

Staatin työntekkiijät opithaan saamelaisista ja kansalisista minoriteetiistä

FAD lanseeraa elektroonisen opetusprogramin alkupöräiskansoista ja kansalisista minoriteetiistä, minkä oon tarkoitettu staatin työntekkiijöile. Kursin moolina oon jakkaat tiettoo alkupöräiskansoista ja kansalisista minoriteetiistä, sekä lisätä ymmärystä niistä […]
november 22, 2013

Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

FAD lanserer et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter […]
november 21, 2013

Meän krampuohissa oon nyt uussii produktiita!

Meän krampuohista löyđät kans joululahjoi. Meilä oon nyt uussii kirjoi ja uutta musikkii. Näitä produktiita saatat tilata täältä: post(a)kvenskinstitutt.no. – Kväänikirjailiija Reidun Mellemin ensimäinen poeemikirja ”Med […]