april 15, 2013

Tervheys- ja elämäntapatutkimus Porsangissa!

Prosektikoordinaattoori Solrunn Hansen Tromssan universiteetistä toivottellee kaikin tervettulemaa tervheystutkimuksheen Porsangissa. Tiettoo tästä tutkimuksesta saatat lukkeet kans kvääniksi. Enämen tiettoo prosektista: http://site.uit.no/helseoglivsstil
april 11, 2013

Rahhaa kvääniin ja karjalaisten teatteriprošektille "Kuka mie olen?"

Barentssekretariatet ja Tromssan fylkinkomuuni oon antanheet rahhaa kvääniin ja karjalaisten nuorisoteatteriprošektille “Kuka mie olen?”. Barentssekretariatet oon antanu 165 000 kruunuu ja Tromssan fylkinkomuuni 50 000 kruunuu. […]
april 11, 2013

Støtte til kvensk-karelsk ungdomsteater "Hvem er jeg?"

Barentssekretariatet og Troms fylkeskommune har bevilget støtte til det kvensk-karelske ungdomsteatersamarbeidet “Hvem er jeg?”. Barentssekretariatet har innvilget støtte inntil 165 000 kr og Troms fylkeskommune inntil […]
april 10, 2013

Lyhykäinen kieliteknologian työseminaari Kainun institutissa

Kainun institutti järjestää työntekijöile kieliteknologian työseminaarin 16.-17.4. Opettaaja oon Trond Trosterud. Seminaari alkkaa tiistaina klo 10.
april 10, 2013

Kort arbeidsseminar i språkteknologi på instituttet

Instituttet arrangerer workshop i språkteknologi i 16.-17.4. med Trond Trosterud som lærer. Vi treffes på tirsdag kl. 10!
april 8, 2013

Museokafea Kainun institutissa

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään yhtheisen kuvatapattuman Pyssyjovessa. Tapattuma alkkaa klo 18.00, ja silloin met otama vasthaan ihmisten […]
april 8, 2013

Museumskafé med bilder fra publikum

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt har felles arrangement i Børselv. Arrangementet begynner med mottak og skanning av bilder fra […]
mars 21, 2013

Kielitinka kokkoonttuu Vesisaaressa

Seuraava kielitingan kokkous piđethään 22.-23. marsikuuta Vesisaaressa. Kokkous alkkaa 22.3. klo 14.00. Ruijan kväänimuseossa (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum). Kokkous jatkuu 23.3. klo 9.00. Paikka oon […]
mars 21, 2013

Språktinget samles i Vadsø

Neste språktingsmøte holdes 22.-23. mars i Vadsø. Møtested 22.3. fra kl. 14.00 er Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Møtet fortsetter 23.3. fra kl. 9.00 på Vadsø […]