mars 20, 2013

Vi takker for et vellykket samarbeid med gamle bilder!

Instituttet takker programleder Arvid og organisator Riinakaisa for et flott museumskafé-arrangement! Et stort takk til aktivt publikum, det var ca 70 personer som bidratt. Vi treffes […]
mars 20, 2013

Kiitoksii hyvästä yhtheistyöstä!

Kiitoksii programinjohđattaaja Arvidille ja organisaattori Riinakaisale museokafean eđestä! Kiitämä kans kaikkii aktiivissii ihmissii, jokka olthiin myötä. Suunile 70 ihmistä oli paikala. Näjettelemä taas aprillikuussa ja maikuussa. […]
mars 13, 2013

Museumskafé i Børselv

Museumskafé er RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt sitt felles bildearrangement i Børselv. Arrangementet begynner med en billedkavalkade fra museets […]
mars 1, 2013

Kieliteknologiasta oon paljon hyöttyy vähemistökielile

Mitä hyöttyy oon kieliteknologiasta? Miksi se oon tärkkee minoriteettikielile? Tiettoo meiđän kieliteknologiaprošektista: http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/kvensk-sprakteknologiprosjekt/
mars 1, 2013

Språkteknologi viktig for minoritetsspråk

Hvilken nytte har vi av språkteknologien og hvorfor er det viktig for minoritetsspråk? Litt informasjon om vårt språkteknologiprosjekt: http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/kvensk-sprakteknologiprosjekt/
februar 17, 2013

Monta kohattelluu Kielitingan kokkouksessa

Kielitingala oli kokkous Oslossa. Kainun institutti järjesti samala epäviralisen kokkouksen, jossa Kieltinka, FAD, KUD, KD ja Språkrådet kohđatelthiin. Kokkouksessa oli Kainun kielitingala mahđolisuus praattiit niitten departtimenttiin […]
februar 15, 2013

Mange møter under årets første språktingsmøte

Kvensk institutt inviterte FAD, KUD, KD og Språkrådet til et uformelt møte under språktingsmøte i Oslo. Møtet gav Kvensk språkting anledning til direkte dialog med departementene […]
februar 14, 2013

Suuret kiitokset opettaaja-Ingerille!

Kainun institutti halluu kiittäät Inger Birkelundii mielenkiintoisesta kursista. Ingerillä oon oma ihana!-firma, ja kursila hän opetti meile kunka tehđään digitaalissii muisteluksii. Muistelukset, joita kursin aikana tehimä, […]
februar 14, 2013

Memory boxes: Stort takk til kurslærer Inger!

Vi vil takke Inger Birkelund fra ihana! for et interessant og spennende kurs om hvordan man lager digitale fortellinger. Resultatet fra kurset blir publisert i forbindelse med prosjektet “Memory […]