mai 24, 2013

Onnistunnu Memory boxes-kokkous Reggio di Calabriassa, Italiassa

Kainun institutti oli myötä kolmanessa Memory boxes-kokkouksessa, minkä järjestethiin Reggio di Calabriassa, Italiassa 8.-12. maikuuta 2013. Kainun institutti presenteerasi sen työn, minkä se oon tehny Lietuvan […]
mai 24, 2013

Vellykket Memory boxes-møte i Reggio di Calabria i Italia

Kvensk institutt deltok på det tredje “Memory boxes”-møtet i Reggio di Calabria i Italia 8.-12. mai 2013. Kvensk institutt presenterte arbeidet som er blitt gjort etter […]
mai 23, 2013

Uussii kuvvii museumikafeassa

Institutti kiittää Arvid Pettersonii ja Riinakaisa Laitilaa tämän kevhään viimisen museumikafean eđestä. Kiitämä kans kaikkii ihmissii jokka oon avittanheet meitä kuvitten ja tiettoin kans. Tällä kerttaa sai Porsangin museumi […]
mai 21, 2013

Lähđetkö myötä Tornionlakshoon?

Met lähđemä Pyssyjovesta ja Lemmijovesta perjantai-aamuna, 12. juulikuuta, ja met olema takasin maanantai-iltana, 15 . juulikuuta. Met ajama Koutokeinon, Palojoensuun ja Pajalan kautta Matarenkhiin missä oon markkinapäivät. […]
mai 21, 2013

Blir du med til Tornedalen?

Vi drar fra Børselv og Lakselv på fredagmorgen, den 12. juli, og vi er tilbake mandagskvelden, den 15. juli. Vi kjører via Kautokeino, Palojoensuu og Pajala til […]
mai 20, 2013

Nye bilder til museumssamlinger på museumskafé

Instituttet takker Arvid Petterson og Riinakaisa Laitila for vårens siste museumskaféet. Vi vil takke publikum som har hjulpet oss med bilder og opplysninger. Denne gangen fikk […]
mai 15, 2013

Alf Nilsen-Børsskog saapi Kväänin litteratuuripalkinon

Kväänin litteratuuripalkinon 2013 saapi Alf Nilsen-Børsskog. Palkinon annethaan hänele siksi ko hän oon nostanu esile kväänin eli kainun kieltä, kulttuurii ja histooriaa. Børsskog oon julkaissu kolme […]
mai 15, 2013

Kvensk litteraturpris til Alf Nilsen-Børsskog

Kvensk litteraturpris 2013 tildeles forfatter Alf Nilsen-Børsskog. Litteraturprisen får han for synliggjøring av kvensk språk, kultur og historie. Børsskog har så langt utgitt tre romaner og […]
mai 10, 2013

Kväänin litteratuuripalkinto

Kainun institutti – Kvensk institutt oon laittanu uuđen kulttuuripalkinon, Kväänin litteratuuripalkinon. Palkinon annethaan semmoiselle ihmiselle tahi roikale, joka omala kirjalisela työlä oon myötä nostamassa esile kväänin […]