mars 6, 2014

Museumikafea Pyssyjovessa

RiddoDuottarMuseat – Porsangin museumi, Porsangin histoorialaaki ja Kainun institutti järjestethään museumikafean 25. marsikuuta Kainun institutissa. Programinjohđattaaja oon historiikki Arvid Petterson Porsangin histoorialaakista. Tapattuman aloitethaan museumin arkiivin […]
mars 4, 2014

Museumskafé kommer til Børselv

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerer museumskafékveld 25. mars på Kvensk institutt. Programleder er historiker Arvid Petterson fra Porsanger […]
februar 12, 2014

Met olema mennettänheet ystävän – muistosanat Alf Nilsen-Børsskogile

Rakas Alfi Mie en juuri tieđä mistä piđän alkkaat. Kainun kulttuuri oon mistanttaanu ambassadöörin ja kirjailiijan, Pyssyjoven kylä oon mistanttaanu «äijin», ja met olema mistanttaanheet ystävän. Monet haluthiin diktit […]
februar 7, 2014

Vi har mistet en venn – minneord over Alf Nilsen-Børsskog

Kjære Alf Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Den kvenske kulturen har mistet en talsmann og en forfatter, bygda Børselv har mistet en «bestefar», […]
januar 28, 2014

500 000 kruunuu kahtheen kieliprošekthiin KM-departementista

Kainun institutti saapi yhtheensä 500 000 kruunuu kahtheen kieliprošekthiin. Institutti aikkoo kovota enemän eri aloitten sannoi kvääninkielisheen sanapuohiin, josta sitte tehđään sanakirjan. Kväänin kieliteknologiaprošekti saapi kurttoo, […]
januar 28, 2014

500 000 kroner fra KMD til to språkprosjekter

Kvensk institutt får til sammen 500 000 kroner til to språkprosjekter. Gjennom prosjektene vil instituttet etablere et større ordforråd på kvensk innenfor ulike områder som skal […]
januar 24, 2014

Elektrooninen sanakirja aikamatkala

Giellatekno ja Kväänin kieliteknologiaprosekti oon yhistänheet kaksi kväänin sanalistaa. Elektrooninen sanakirja, jossa oon nyt Terje Aronsenin sanalista ja Eira Söderholmin Aikamatka-sanalista, sisältää yhtheensä 7 500 sannaa. […]
januar 24, 2014

Elektronisk ordbok på tidsreise

Giellatekno og Kvensk språkteknologiprosjekt har slått sammen to kvenske ordbøker. Elektronisk ordbok av Terje Aronsen og Eira Söderholms Aikamatka (Tidsreise) -ordliste inneholder tilsammen 7 500 ord. […]
januar 16, 2014

Peret- ja kulttuurikomitea tullee Porsankhiin

Isotingan Peret- ja kulttuurikomitea käypi Kainun institutissa 27. januaarikuuta klo 14.30. Institutin johtaaja Hilde Skanke ja opetuksenjohtaaja Terje Aronsen muistelhaan heile kvääniistä ja institutin työstä. Komitea […]