oktober 2, 2014

KMD: Mer til kvensk språk og kultur

– Språk og kultur er viktige identitetsuttrykk. Språk er også en viktig kulturbærer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med […]
oktober 2, 2014

KMD: Enämen kväänin kielele ja kulttuurille

– Kieli ja kulttuuri oon tärkkee ihmisen indentiteetile. Kielen myötä ellää kans kulttuuri, sannoo komunaali- ja uuđistusministeri Jan Tore Sanner. Hallitus halluu vahvistaat työtelyy kväänin kielen […]
september 29, 2014

NKF: Åpent brev – Omsorgen for kvenske pasienter raseres!

Mange kvener har blitt utsatt for traumer som nå gjenspeiles i psykiatrien. Traumatiske opplevelser under krigshandlingene og evakueringen av Finnmark og raseringen av den kvenske kulturen […]
september 27, 2014

Ilmoitta ittesti seminaarhiin "Kväänin kielen revitaliseeraaminen"

Seminaari alkkaa 9. oktooperikuuta klo 10.20, ja sen heitethään perjantaina 10. oktooperikuuta klo 16. Seminaarin piđethään Qvigstad-auditoriossa, ILP (”Lærarhøgskolen”). Adressi oon Mellomvegen 110, Tromssa. Seminaarin järjestää Kielitietheen […]
september 24, 2014

Påmelding til Seminar om revitalisering av kvensk

Seminaret åpnes på torsdag 9. oktober kl. 10.20. Programmet sluter fredag 10. oktober i 16-tida. Seminaret holdes på Qvigstad-auditoriet, ILP (”Lærarhøgskolen”), Mellomvegen 110, Tromsø. Institutt for […]
september 23, 2014

Lastaa ittelesti ”Minun kieli – minun aaret” -opettaajanopastukset 

Agnes Eriksenin ”Minun kieli – minun aaret” -oppikirjoin opettaajanopastukset löyđät nyt Kvensk.no-nettilaiđalta: http://www.kvensk.no/veiledning.html. Saatat lastata ittelesti nämät opettaajanopastukset pdf-formaatissa: ”Minun kieli – Minun aaret” fellesdel 3.-6. ”Minun kieli – […]
september 23, 2014

Nedlastbare lærerveiledninger til ”Minun kieli – minun aaret”

Vi har publisert lærerveiledningshefter til lærebøkene av forfatter Agnes Eriksen er på Kvensk.no på adresse: http://www.kvensk.no/veiledning.html. Lærerveiledningene består av fire filer i pdf-format: ”Minun kieli – […]
september 19, 2014

Ruijan Kveeniliitto ja Kainun institutti haluthaan ette satsathaan kväänin kielipeshiin!

Se oon tosi ette kväänin kieli oon uhattu kieli. Enniin osa pikkulasten vanhiimista jokka oon kväänit, osathaan tyhä passiivisesti tahi ei ollenkhaan kväänii. Het oon oppinheet […]
september 17, 2014

Tervettulemaa näyttelyihin "Murman – håpets kyst” ja ”Spor av levd liv” perjantaina 19. septemperikuuta klo 18.

Kulttuurinmuistopäivii 2014 feirathaan Porsangissa, ja silloin aukaisthaan Kainun institutissa, Pyssyjovessa kaksi näyttelyy. Näyttely «Murman – håpets kyst” (Murmanni – toivon rannikko) muistelee Kuolan rannikon koloniseeringistä vuossiin […]