juni 27, 2014

Nye kvenske produkter på Krampuohi

Populære t-skjorter med Børselvkulper er tilbake på Meän krampuohi-butikken! Vi har også trykket et spesielt dikt som forfatter Alf Nilsen-Børsskog skrev til oss. Tekst foran: «Syđämellä […]
juni 24, 2014

Invitasjon til innspel til Seminar om revitalisering av kvensk 9.-10. oktober 2014 ved UiT

Kvensk-miljøa på Institutt for språkvitskap (IS), Institutt for kultur og litteratur (IKL) og Universitetsbiblioteket (UB) på UiT Noregs arktiske universitet går saman om å arrangera eit […]
juni 23, 2014

Årets Kippari-festivalen markerer kvenske tradisjoner

Kipparin festivaali / Kippari festivalen arrangeres 19.-20. juli i Børselv. I år står lokalhistorie og tradisjoner i fokus og det er muligt å smake tradisjonell kvensk […]
juni 20, 2014

Seminaari kainun kielen revitaliseeraamisen ympäri 9.-10. oktooperikuuta 2014 Tromsassa

Ruijan arktisen universiteetin (RAU) Kielitietheen institutin (KI), Kulttuurin ja kirjalisuuđen institutin (KKI) ja Universiteettibiblioteekin (UB) kainunmiljöö oornathaan yhđessä kahđen päivän seminaarin kainun revitaliseeraamisen ympäri tuorestaina 9. […]
juni 12, 2014

Kuka mie olen? -fotoutstilling på instituttet 19.5.-12.9.

Instituttets sommerutstilling forteller om produsering av en ungdomsteaterforestilling. Workshop og forestilling ble arrangert med kvenske og karelske ungdommer. Forestillingen ”Hvem er jeg?” handler om språk og […]
juni 11, 2014

Hans Kristian Eriksen – kväänikulttuurin tärkiä persoona oon nyt poissa

Toisena helluntaipäivänä met saima surulisen tieon ette kirjailija ja kulttuuripersoona Hans Kristian Eriksen oon kuolu. Taas olema mistanheet yhen kväänikulttuurille ja -litteratuurile tärkiän suuren persoonan. Hans […]
juni 10, 2014

Hans Kristian Eriksen – en betydningsfull mann for den kvenske kulturen er borte

På den andre pinsedagen fikk vi en trist beskjed om at forfatter og kulturperson Hans Kristin Eriksen er død. Da er nok en stor kvensk person […]
juni 6, 2014

Nye og gamle ord samles

Orddannelser og ordforråd-prosjekt for kvensk ble satt i gang i Tromsø. Bjørnar Josefsen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen og Katriina Pedersen skal samle inn nye og gamle […]
juni 6, 2014

Uussii ja vanhoita sannoi kovothaan taltheen

Kväänin sanapuohin ja sananrakenus-prošektin aloitethiin Tromsassa. Bjørnar Josefsen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen ja Katriina Pedersen kovothaan vanhoita ja uussii sannoi kväänin sanakirjhaan. Luje enämen meiđän nettilaiđalta: http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/orddannelser-og-ordforrad-for-kvensk/ […]