juni 5, 2014

Kuka mie olen? -kuvanäyttely Kainun institutissa 19.5.-12.9.

Institutin kesänäyttely muistelee siitä kuinka minoriteettinuoret valmistethaan teatteriesityksen. Työpajassa ja teatteriesityksessä olthiin myötä kvääninuoret ja karjalaiset nuoret. Teatteriesitys ”Kuka mie olen?” muistelee kielestä ja identiteetistä. Venäläinen […]
juni 5, 2014

Kvääniin pienet ilot viimisessä Memory boxes –kokkouksessa Suomessa

Kuuđenen Memory boxes –kokkouksen, mikä kuuluu Grundtvig-oppiprošekthiin, järjestethiin Taipalsaaressa ja Helsingissä 26.05-01.06. Tämä oon kanssoinvälinen prošekti, mikä oon kestäny kaks vuotta. Prošektin tarkoituksena oon kovota yhtheisen […]
juni 3, 2014

Små kvenske gleder i Finland i det siste Memory boxes-møte

Det sjette og siste Grundtvig-læringspartnerskap ”Memory boxes”-møte ble holdt i Taipalsaari og Helsinki i 26.05 – 01.06. Dette et internasjonalt prosjekt som har vart to år. […]
juni 2, 2014

Kväänin kieliteknologiaprošekti esilä Kontaktifoorumissa

Kväänin kieliteknologiaprošektin esitelthiin kansalisten minoriteettiin ja hallitusherroin väliselle Kontaktifoorumille Oslossa 27. maikuuta. Luje enämen prošektista uussiin tiettoin kans SlideSharesta. Språkteknologiprosjekt mai 2014 from Kainun institutti – […]
juni 2, 2014

Kvensk språkteknologi på Kontaktforum

Kvensk språkprosjekt ble presentert til Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter i Oslo 27. mai. Les mer om prosjektet med oppdaterte opplysninger på SlideShare. Språkteknologiprosjekt […]
mai 14, 2014

Näin laitama haijuheinäpalmikon, kaffijuustoo ja tervaa

Anstein Mikkelsenin kvääninkielinen uusi DVD-filmi ”Näin laitama” kr. 240.- institutin Meän krampuohissa. DVD:llä oon kolme filmii joissa näytethään kuinka laitama haijuheinäpalmikon, kaffijuustoo ja tervaa. Filmi oon […]
mai 14, 2014

Slik lager vi luktegressflette, kaffeost og tjære

Anstein Mikkelsens DVD ”Näin laitama” (Slik lager vi) 240.- på instituttets Meän krampuohi-butikk. DVD:n har tre filmer, hvordan man lager luktegressflette, kaffeost og tjære. Filmen er […]
mai 14, 2014

Kväänit myötä Peruslakiseilaamisessa

Peruslakijuhlan yhtheyđessä lähtee seililaiva Anna Rogde purjettimhaan pitkin Ruijan rannikkoo. Kainun institutti oon myötä nostamassa esile kväänin kieltä ja kulttuurii iPad-produkšuunissa minkä näytethään seililaivassa. Kveeninuoret – […]
mai 13, 2014

Kvensk bidrag på Grunnlovsseilasen 2014

I anledning grunnlovsjubileet skal seilskipet Anna Rogde legge ut på ekspedisjon langs norskekysten. Kvensk institutt har vært med å løfte fram kvensk språk og kultur i […]