desember 18, 2019

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!

Kainun institutti – Kvensk institutt oon kiini joulun ja uuen vuen aijan 20.12.2019-02.01.2020. Met toivoma kaikile hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!
desember 18, 2019

God jul og godt nytt år!

Kainun institutti – Kvensk institutt holder stengt over jul og nyttår 20.12.2019-02.01.2020. Vi ønsker deg en god jul og et godt nytt år!
desember 7, 2019

Mitt yrke – kvensk språkforsker

Kvensk språkforsker Anna-Kaisa Räisänen er med i serie om spennende arbeidsplasser og yrker. Filmen er laget av Adalia Film & Media.  NRK har sende-rett for kringkasting, […]
november 27, 2019
Kvensk institutt

Vi ber om innspill på medlemmer til Kielitinka – Språktinget

Til språktinget skal det løpet av februar 2020 velges nye medlemmer. I dag består Kvensk språkting av fem medlemmer, fordelt fra følgende geografiske områder: Leder Trygg […]
oktober 23, 2019

En ny kvensk roman synliggjør fortellertradisjon

Torleif Lyngstad er fra Kåfjord og har tidligere gitt ut flere bøker.  Tematikken i hans forfatterskap har vært historie, og han har bidratt til at viktige […]
september 9, 2019

Innsamlingsdagene i Børselv: Sikring av Finnmarks fotohistorie etter 1950-2000

Onsdag og torsdag 23.-24. oktober er Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek i Børselv. Hun skal samle inn nytt fotografisk materiale fra perioden 1950-2000 og møte befolkningen […]
august 16, 2019

Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa! Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija […]
august 16, 2019

En ny kvensk barnebok skal gis ut

Velkommen til boklansering av Linus kaottaa Karhu Rievun27.8. kl. 18 på Porsanger bibliotek! Margrete og Frida fra Lasten lauluroikka synger Trygg Jakola forteller om kvensk barnelitteratur og […]
juni 19, 2019

Blir utreder i sekretariatet

Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019. Räisänen jobber som faglig ansvarlig ved Kvensk […]