august 8, 2011

Kaffijuustoo ja mätikakkoi – kainun reseptii häftissä

Uuessa häftissä Kainun reseptii oon reseptii joita oon pruukattu Pyssyjovessa. Net muistelhaan kainulaisten kulttuurista. Reseptit oon kovonnut Kainun institutin kieli- ja kulttuurityöntekkiijä Karin Larsen. Häftissä oon 16 sivvuu […]
august 12, 2011

Status kväänin kirjakielen kehitystyössä – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kväänin kielitinka ja Kainun institutti halvaava jakkaa tietoa kväänin kirjakielen  kehityksestä. Aukustikuun 2011 aikana met julkaisema informašuunihäftin, missä met muistelemma kväänin kielen normeeringistä. Häftin lähätethään kouluile, […]
januar 3, 2012

Kväänin eli kainun kielen grammatiikki valmistuu

Kainun institutti oon saanu rahhaa minkä avula oon maholista alkaa työtelemhään kväänin eli kainun kielen grammatiikin kans. Kulturdepartementet oon antanu institutile 200 000 kruunua ja Kunnskapsdepartementet […]
januar 17, 2012

Vanhoi Pyssyjoven kuvvii

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag ja Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään  kuvatapattuman Pyssyjovessa  28. januaarikuuta 2012 klo 13. Tapattuman alussa näytethään vanhoi kuvvii Pyssyjovesta. […]
april 11, 2012

Viimen fasta tarjous kainun kielessä ja kulttuurissa!

Syksylä 2012 alethaan uuđet kainun kielen ja kulttuurin opinot Tromssan universiteetissa, ja näistä tullee nyt fasta tarjous! Meininkinä oon ette ensistä annethaan 10 opintopoengii pohjaopetusta kainun […]
mai 9, 2012

Uuet laulut-yhtheiskonsertti Lemmijovessa 20.5.

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger oon musikkiprošekti, mikä oon tarkotettu nuorile jokka haluthaan laulaa kvääniksi, saameksi ja suomeksi. Prošektin järjestää Kainun institutti yhessä Pohjais-Norjan […]
juni 12, 2012

Kiviväki kesänäyttelyssä

Kainun institutin kesänäyttelyssä pääset opastumhaan Porsangin luonthoon aivan uuvesta perspektiivistä. Agnes Eriksen oon kuvanu erilaisia, jännittäviä fieruan kiviä. Näistä kivifiguureista hän oon saanu inspirašuunin ja luonu […]
juni 14, 2012

Häfti kväänin eli kainun kirjakielestä

Kainun institutti oon julkaissu häftin ”Allmenn innføring i skriving av kvensk”, ja siinä muistelhaan kielitingan tärkeimistä päätöksistä. Häfti oon lyhykäinen johattelu kväänin eli kainun kirjakielheen ja […]
september 18, 2012

Karjalaisten ja kvääninuoritten yhtheinen näyttämäpeli

Näyttämäpelin “Kuka mie olen?” esittävä kvääninuoret yhessä karjalaisten nuoritten kans norjalais-venäläisten kulttuuripäivitten yhtheyessä Petroskoissa, Venäjän Karjalassa. Tämä oon yhtheistyöprošekti jossa oon myötä Kainun institutti, Kveeninuoret – […]