Bidrag til historien om den kvenske befolkningen i Finnmark

Bjørg Evjen Aukase kartan / Åpne kart

Interaktive kart, 1865, og to øyeblikksbilder med utsyn, 1865 og 1900

Øyeblikksbildene fra 1865 og 1900 er basert på opplysninger gitt i grunnlagsmaterialet for folketellingene de to årene, renskrevet og senere ført over på data. Tellingene var en registrering av alle landets innbyggere og andre tilstedeværende med opplysninger om en rekke forhold som alder, kjønn, sivil status, yrke, etnisk tilhørighet m.m. De ble foretatt i løpet av en til to dager midt på vinteren, som regel i desember, over hele landet, og er i så måte øyeblikksbilder av situasjonen nettopp de samme dagene.

Opplysningene fra 1865 er lagt inn på interaktive kart. Det vil si at du kan klikke deg inn på områder du vil ha mer informasjon om. Går du f.eks. inn i Loppa kommune, vil du se at det bodde 69 personer der som var registrert som kvener. Ved å klikke på mindre områder i Loppa, kan du f.eks. se at i Nordelven var sju personer registrert, hva de het, alder og hva de jobbet med. Kartene gjør det enkelt å finne fram til enkeltpersoner som kan stå som eksempler på de demografiske forholdene som beskrives i den følgende teksten.

Her er lenken til kartene: http://www.kvenskinstitutt.no/historie/et-interaktivt-kart-om-kvensk-bosetting-i-finnmark-1865/6/

Den kvenske befolkningen har en lang historie i Ruija, som er den kvenske betegnelsen på Norge. Etter 1700 var det en stor og varierende innvandring av kvener, i første rekke til Nord-Troms og Finnmark. Denne innvandringen må ses i sammenheng med flere flyttebølger først og fremst innover i lappmarkene i Finland, men også i Sverige. Samtidig som kvener alltid har vært her, kom det altså flere bølger av innvandring på 1700- og 1800-tallet. (Niemi 2003:131) Den kvenske innvandingen gjennom 1800-tallet artet seg som en bølgelignende bevegelse med første topp omkring 1850, neste rundt 1870 og en siste rundt 1890.

Opplysningene i den følgende teksten fra 1900 er ikke lagt inn på slike kart, men er i stedet tatt med for å tallmessig bekrefte noen av de demografiske endringene i den kvenske befolkningen mellom 1865 og 1900.
Neste >

Pages: 1 2 3 4 5

Bookmark and Share

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious