Hvem er kvenene?

Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere hundre år. Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge i 1998. Den kvenske befolkningen bor i dag hovedsakelig i Nord-Troms og Finnmark. Skibotn, Nordreisa og Kvænangen regnes som kvenske kjerneområder i Nord-Troms.

Kvensk er et finsk-ugrisk språk som er nært beslektet med meänkieli i Sverige og med nordfinske dialekter. Kvensk ble anerkjent som et eget språk i april 2005.

 

Nyttig informasjon om kvener
Kvener
Språk
Historie
Kvendrakta
Nasjonale minoriteter
Kvenske dialekter
Instituttets brosjyrer

Lenker til andre nettsteder
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto http://kvener.no/
Halti kvenkultursenter IKS http://www.kvenkultursenter.no/startsiden.154173.no.html
Finsk.no http://www.finsk.no/
Avisen Ruijan Kaiku http://www.ruijan-kaiku.no/
Kvensk stedsnavndatabase http://www.kvenskestedsnavn.no/
Kvensk-norsk-kvensk ordbok http://sanat.oahpa.no/fkv/nob/
ihana! – kvensk kulturkraft http://www.ihana.no/

Foto: ©Sonja Siltala

Bookmark and Share

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious