Nettversjon av instituttets brosjyre kan lastes ned som pdf eller leses på Issuu.com:

Last ned pdf på norsk

Les på Issuu.com

 

Download pdf in English

Read on Issuu.com

 

Lataa suomenkielinen pdf

 

 
 
Hefte om kvensk skriftspråk

Heftet ”Allmenn innføring i skriving av kvensk” vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket.

Om kvensk språk og flerspråklighet

Kvensk språk – historie og nåtid informasjon om kvensk språk til lærere.

Kieli kehtolahjana – en brosjyre om tospråklighet Språk i vuggegave – og veien til tospråklighet på kvensk.

Les på Issuu.com