Banebrytende grammatikk redder truet språk

Kvensk grammatikk Eira Söderholm

Kvensk grammatikk Eira Söderholm

Mandag 4. desember lanseres boka Kvensk grammatikk av Eira Söderholm. Boka lanseres i forbindelse med Norske Kveners Forbunds jubileumsseminar Kvenene ut av skapet i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Kvensk er et truet språk. Kvenene er en finskætta folkegruppe som har bodd i Nord-Norge i flere århundrer. De har, i likhet med samene, vært utsatt for en aktiv fornorskingspolitikk, særlig i skolen, der norsk var eneste tillatte undervisningsspråk fram til 1980-tallet. Til og med det å snakke kvensk i friminuttene var forbudt. Kvenene har hatt mange muntlige dialekter, men har ikke kunnet utvikle et felles skriftspråk.

– Grammatikken er ei stor begivenhet for kvensk språk, for kvensk kultur, for kvenene, og dermed også for Norge. Den har avgjørende betydning for at man har fått etablert kvensk som eget skriftspråk. Kanskje kan vi berge språket?, skriver Trygg Jakola, lederen for Kvensk språkting, i forordet til boka.

Den første utgaven av grammatikken ble utgitt på kvensk i 2014, og en oppdatert utgave kommer nå på norsk, oversatt av Philipp Conzett ved UiT Norges arktiske universitet. Den norske utgaven er åpent tilgjengelig, det vil si at enhver kan lese den gratis på nettet. Grammatikken er godkjent av Kvensk språkting / Kvensk institutt, og utgjør dermed læreboknormalen for kvensk.

Eira Söderholm er pensjonert førsteamanuensis i finsk og kvensk ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har deltatt aktivt i planlegginga og utarbeidinga av det kvenske skriftspråket, skrevet flere artikler om temaet og bygd opp kvensk språk som universitetsfag ved UiT. Tidligere i år delte Språkrådet ut Kvensk språkpris til Eira Söderholm og Agnes Eriksen.

 

For ytterligere informasjon om boka, ta kontakt med eira.soderholm@uit.no.
For ytterligere informasjon fra forlaget, ta kontakt med kjersti.bjerkas@cappelendamm.no.

 

Du finner produktet i vår nettbutikk.