Allekirjoituskampanja Solbråtin vanhoittenkođin ja Pyssyjoven koulun pärjäämisen eđestä

Aili Eriksen oon aloittannu allekirjoituskampanjan, sillä hän ei halluu ette tärkkeitä institušuuniita pannhaan alas Pyssyjoven kylässä Porsangissa. Politikkarit oon näjet määränheet lukuttaat sekä koulun ja vanhoittenkođin. Aili oon huolissa siitä mitä sitte tapattuu kylän kväänin kielen ja kulttuurin kans. Aili oon Lemmijovesta poijes, ja studeeraa Jyväskylässä.

Sagat, 5.6.2015Aili Eriksen oli Sagatin etusivun päälä perjantaina 5. juunikuuta 2015. Nyt oon jo yli 1000 ihmistä jo signeerannu kampanjan minkä hän aloitti menheelä viikola.

Aili oon kuoranu nuukasti sitä mitä tapattuu kotikomuunissa, eikä tykkää olheen ette Porsangin komuuni aikkoo panna alas eli lopettaat Pyssyjoven koulun ja vielä Solbråtin vanhoittenkođinki. Sagat kirjoittaa ette tämä kaikki oon tođesti sytyttänny taisteluhalun hänessä, siksi ette koulu ja vanhoittenkoti oon yhđessä harvoista kylistä missä oon vieläki elläävää kväänikulttuurii. Hän muistelee Sagatile ette Pyssyjovessa lapset saađhaan kvääninkielen opetusta ja kulttuuritarjousta, ja vanhoittenkođissa oon kvääninkielissii työtelijöitä. Aili refereeraa ELDIAn tutkimusprošektii. ELDIA meinaa ”European Language Diversity for All”, eli eurooppalaista kielimonenlaisuutta kaikile, ja se oon näyttäny ette kväänin kieli oon yksi niistä kielistä jokka oon enniimiten vaarassa kađota. Se oon paha assii ette Porsangin komuuni, joka väittää ette se oon kolmikielinen komuuni, saattaa karistaat kväänin kielen kimpphuun tällä laila, hän sannoo Sagatile.

Sagatin jälkhiin Aili ei kuiten ole pessimisti kväänin kielen puolesta. Hän tunnustaa ette tila oon vakava, mutta halluu itte tehđä jotaki ette kriittinen tila parantuis.

Sagat kirjoittaa kans ette Aili oon ottanu kontaktin Islanin entisen presidentin Vigdís Finnbogadóttir kans ja kysyny neuvvoo assiista. Finnbogadóttir istuu nykyisin näjet UNESCOssa ja työtelee eđesauttamhaan organisašuunin syđämenassiita.

Niistä yksi oon muun myötä kielelinen monenlaisuus. Sagatin jälkhiin aikkoo Aili lisäksi ottaat kontaktin Ruiđan tietoministerin Torbjørn Røe Isaksenin kans ja muistuttaa ette ministerila oon pääeđesvastaus siitä ette Kielikonvenšuunin kuorathaan. Vaikka kväänin kieltä ei ole siinä mainittukhaan, se hyväksythiin omana kielenä vuona 2005. Ailin jälkhiin se oon luonolinen ette Tietodepartementti ottaa vaarin niistä kielistä mitä ruiđalaiset puhuthaan.

Ko Sagat kyssyy, oonko kvääni oma kieli tahi tyhä suomen dialekti, vastaa Aili ette siihen debatthiin hän ei halluu kyllä ottaa ossaa. Hän pittää ette ihminen itte määrää mihin kulttuurhiin hän kuuluu, mutta ette kväänin kieli kuiten oon likempännä hänen syđäntä.

Aili sannoo Sagatile ette ihmiset kirjoitethaan alas koska heilä oon intressi ja tieđethään ette samanlaissii assiita saatethaan tapattuut tahi oon jo tapattunheet omassa lokaalisamfynissa. Lokaalit koulut ja vanhoittenkođit panhaan alas meiđän krannimaissa ja muissaki paikoissa mailmassa. Ei ole tyhä kväänin kieli joka oon vaarassa tämänlaisten määräyksitten tähđen.

Kampanja oon myötä auttamassa ette tämä assii tullee näkkyyvä. Porsangin politikkarit ei saata ennää lukuttaat silmii vastustuksele, mutta heiđän oon pakko perustaat kansan tahđosta, sannoo hän lopuksi Sagatile.

Jos sie halluut kuurota Ailin assiita, mene tähän nettisivhuun:

http://www.adressit.com/ei_pia_panna_alas_pyssyjoven_koulun_ja_solbratin_vanhoittenkoin

Sagatin artikkeli pdf-inä, 5.6.2015

Katto kans:

Yle.fi: http://yle.fi/uutiset/met_halluuma_ette_kvaanin_kieli_ja_kylttyyri_sailythaan_ellaavana__adressi_pyssyjoen_koulun_lakkauttamista_vastaan/8061478

Saameksi: http://yle.fi/uutiset/kvenagielat_skuvlla_leat_heaittiheame_porsanggus__kvena_aili_eriksen_lea_alggahan_adreassa_kvenagiela_buorrin/8059676

Ruijan Kaiku: http://ruijan-kaiku.no/underskriftsaksjon-mot-nedleggelser-i-borselv/