Børsskogin litteratuurii ja Hiljaa Lauluu – Stille Sang! FIL:ssä

Merethe Kristiansen presenteeraa Alf Nilsen-Børsskogin litteratuurii Finmarkun kanssoinvälisessä litteratuurifestivaalissa. Teema oon Bøyer seg til jorda, men brekker ikke – kvääniin kriisinhantteeraus Alf Nilsen-Børsskogin rommaaniissa.

Inger Birkelund ja Kristin Mellem näytethään esityksen Hiljaa Lauluu – Stille Sang! Konsertin piđethään Nordlyskatedraalissa tuorestaina illala klo 23. Se muistelee Matleena Raappanasta joka siirtyi Suomussalmesta, Suomesta, Raisinvankkhaan vuona 1889. Luje enämen esityksestä

Festivaalin kvääniprogramin oon tehty yhtheistyössä Kainun institutin kans.

Finmarkun kanssoinvälisen litteratuurifestivaalin järjestethään Alattiossa 19.-22.11.2014. http://www.finnlitt.org