Halluutko oppiit vähäsen kväänii? Uusi tarjous NRKlta

Nyt saatethaan koulun ja lastentarhoin lapset ja nuoret auttaat sinnuu oppimhaan vähäsen kväänii. NRK Kvääni oon saanu nuoret myötä laittamhaan 26 lyhykäistä videoo. Niistä saatat oppiit muutamppii kväänin sannoi ja lyhykäissii setninkkii, mitä saatat pittäät jokapäiväsessä elämässä. Katto Lær kvenske ord / Opi kväänin sanat.

Lapset kekkä oon oppimassa kväänii Marjapounun lastentarhaassa Porsangissa ja Kaivuonon Olmavankassa oon olheet myötä ko filmathiin.

– NRK oon nasjunaalisesti velvolinen ette anttaat tarjouksen kväänin/norjansuomalaisele minoriteetile. Monta vuotta oli P2n radiolähätys Pohjas-Norjassa ainua tarjous, mutta ko vaihetethiin dabhiin ennen jouluu 2017, tämän lähätyksen panthiin alas teknisistä syistä. Tiiämä kans ette usseemat käytethään ennen kaikkee nettii ja mobiilii ko het haluthaan löyttäät hyvvää sisälystä, sannoo distriktinredaktööri, Nina Einem.

Sen tähen NRK aukasi desemperikuussa 2017 uuen tarjouksen kvääniile ja norjansuomalaisile, nettilaijan NRK Kvääni: www.nrk.no/kvensk. Nettilaijan oon otettu hyvin vasthaan, ja nyt laajenamma tarjouksen.

Ennen ko nettilaijan panthiin alule, NRK kysyi monilta mitä het haluthaan uuele nettilaijale. Siitä saathiin tieon ette tarvithaan sisälystä ja materiaalii mikä ottaa vaarin kväänin kielestä ja lujittaa sitä. Erittäinki se jällää sisälystä mikä puhuttellee lapsii ja nuorii ja vanhiimiita.

– Tämä oon vaattiiva, muun myötä koska tyhä muutamat nuoret saatethaan kväänin kieltä. Mutta monet ihmiset oon ottanheet kontaktin meän kans – monet heistä kvääninsukuset – kekkä haluthaan oppiit muutaman kväänin sanan ittehele tahi omile lapsile, sannoo Einem. (Kuva: NRK)