Halluutko sie oppiit kväänin eli kainun kieltä Tromssan universiteetissa syksylä? Nyt sinula oon uniikki mahđolisuus jota et piđä anttaat mennä sivvu! Muista söökata ennen 1. juunikuuta!

Kielimestari – oppiija –modelli apuna kväänin eli kainun kielen oppimisessa

Ko studeeraa minoriteettikielii niin ko kväänin kieltä, saattaa olla kovin mukkaista oppiit puhumhaan. Muissa minoriteettikielisissä miljöissä oon laitettu erikoismodellin jonka ajatuksena oon auttaat studenttiita justhiin tämän kans. Programin nimi oon Mestari-oppiija -kielenoppimisprogrami (Master-Apprentice Language Learning Program). Studentiile hajethaan kielimestarit jokka toimithaan kielimentoriina eli kieliopastaajina. Tavalisesti mestari puhhuu moolikieltä äitinkielenä. Ko kielimestari ja kielenoppiija kohđatelhaan, het puhuthaan moolikieltä jokapäivälisistä assiista. Tämän mallin otethiin pithoon ensisti Kaliforniassa, missä sitä käytethiin intiaanikieliin elästyttämisessä. Malli oon kans ollu piđossa inarinsaamen elästyttämisessä, ja se oon ollu suuri menestys. Ruottissa modellii oon käytetty eteläsaamen elästyttämisessä.

Meiđän plaana nyt oon freistelä tätä modellii kväänin eli kainun kielen opinoissa vuona 2015-2016.

Aina löyttyy vanhemanpuolen ihmissii jokka puhuthaan kväänii eli kainuu äitinkielenä, mutta aika oon heti loppumassa ette het kyethään opettamhaan kieltä etheenpäin. Siksi ko suulisen kielen pito oon tärkkee mestari-oppiija -modellissa, se oon eriliikaisesti hyöđylinen niile studentiile, jokka ei saata kieltä olheen ennen ko opinot alethaan. Samala oppiijat saađhaan enämen tiettoo kväänin eli kainun kulttuurista. Toivo oon ette tämän modellin kans studentit saatethaan paremin puhhuut kväänin eli kainun kieltä opinoitten jälkhiin. Modelli saattaa kans motiveerata ja stimuleerata kielimestariita puhumhaan enämen kväänii eli kainuu, ko het oon myötä programissa.

 www.uit.no/hsl/sprak