Kväänin kielen virka Kainun institutissa

Halluutko työtelä kväänin kielityötä yhđessä fantastisen ja kreatiivisen roikan kans?
Met hajema innokasta persoonaa työtelemhään kväänin kielen faakilisten assiitten kans. Sie häyđyt osata kirjoittaat ja praattiit kväänii rohki hyvin. Häyđyt kans osata jakkaat tiettoo kväänin kielestä. Jos sie vielä lisäksi olet työtely lasten tahi raavhaitten opettajaana, niin sie olet justhiin oikkee persoona tähän työhön!

Luje lissää työtehtäävistä ja muista vaatimuksista ruijaksi täältä.

Fristi oon 14.11.2014

Enämen tiettoo saat täältä: institutin johtaaja Hilde Skanke tlf. 46 54 88 70.

Hakemuksen lähätethää tänne: Kainun institutti – Kvensk institutt, 9716 Børselv tahi e-posthiin: hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no.

Katto kans täältä: www.kvenskinstitutt.no