Näin laitama haijuheinäpalmikon, kaffijuustoo ja tervaa

Anstein Mikkelsenin kvääninkielinen uusi DVD-filmi ”Näin laitama” kr. 240.- institutin Meän krampuohissa. DVD:llä oon kolme filmii joissa näytethään kuinka laitama haijuheinäpalmikon, kaffijuustoo ja tervaa. Filmi oon sekä kväänin- ja suomenkielinen.

http://www.kvenskinstitutt.no/virksomhet/mean-krampuohi-butikk/

anstein_Page_1