Raamatunmuisteluksii kväänin kielelä

Ajattele ette istut yhđessä oman lapsen kans. Sie halluut lukkeet kirjasta hänele. Mutta sinula ei ole kirjat sillä kielelä mitä halluut ette lapsi pittää saattaat. Ei net löyđy. Mitä tehet? Tämä tila koskettaa heitä joila oon kväänin eli kainun kieli omana kielenä. Siksi oon Porsangin seurakunta saanu avustusta Komunaali- ja uuđistusdepartementilta ette käänttäävät lasten kristilissii kevveelukukirjoi kvääniksi, niin ette kväänilapset saavat itte lukkeet kirjat omala kielelä, tahi ette vanhiimet lukkeevat omile lapsile.

Tässä jännittäävässä prošektissa oon kans IKO-Forlaaki saanu olla myötä. Nyt oon forlaaki kääntäny net kuus raamattumuisteluskirjaa kvääniksi, jokka Kari Lilleaasen oon kirjoittannu. Tittelit ovat: Jeesus tyventtää myrskyn, Jeesus ja lapset, Jeesus kyllältää viis tuhatta, Jeesus ja Sakkeus, Jeesus ja Bartimeus ja Jeesus ja kiitolinen samarialainen.

Joka kirjassa oon kaksitoista sivvuu. Kirjat oon präntätty kartongille, ja net oon spiraalihäftit. Kaikki kirjat ovat färirikkhaasti illustreerattu.

Terje Aronsen oon kääntäny kirjat kvääniksi. Hän oon tehny työtä Kainun Institutissa, Pyssyjovessa ja oon saanu Ritarimitalin, eli Kuninkhaalisen Ruiđan Pyhän Olafin Ensimäisen Ritariarvon sen tähđen ko hän oon työtely kväänin eli kainun kielen ja kulttuurin etheen.