Rahhaa kväänin kielipesä- ja kielikylpytoimhiin

Kulttuuridepartementti oon jakanu melkheen 4 miljoonaa kruunuu 16 eri kielitoimheen. Kieliprošekti ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ saapi 500 000 kruunuu.

Kainun institutti, Ruijan Kveeniliitto ja Porsangin komuuni / Kultur- og oppvekstavdelingen oon sopinheet ette het oon myötä yhtheistyöprošektissa Kielipesät / Kvenske språkreir.

Kainun institutila oon eđesvastaus prošektista, hakemuksesta ja finansieeringista. Ruijan Kveeniliitto hakkee ja motiveeraa ihmissii ja kieliseppii, ja hoittaa administrašuunii mikä liittyy tähän. Porsangin komuuni pittää vaarin ette lastentarhaan ja SFO:n työntekkiijät päästhään myötä kursile yhđessä kieliseppiin kans.

Se oon hyvä jos mahđoliseman monet saatethaan olla myötä prošektissa. Kielisepät oon tärkkeet silloin ko elästytethään kielen. Kielisepät saatethaan auttaat lastentarhaan työntekkiijöitä, vanhiimiita ja lapsii käyttämhään kieltä.

Tästä näjet net 16 kieliprošektii jotka oon saanheet kieliprošektirahhaa Kulttuuridepartementiltä:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Midlar_sprakprosjekt.pdf