Riikinantikvaari ja suomalainen ambassadööri käythiin Kainun institutissa

IMG_2534

2. septemberikuuta 2015 käythiin Kainun institutissa suomalainen ambassadööri Erik Lundberg ja riikinantikvaari Jörn Holme. Lemmijoven ja Pyssyjoven kvääniyhđistysten representantit olthiin kans paikala. Tämä oli tärkkee ja hyöđylinen kohđatteleminen ja met solmima uussii kontaktiita. Met saima näyttäät mitä tehemä, ja het saathiin opastuut meiđän kans. Ensin serveerasima vierhaile kväänin sirappileippää ja joululeippää hillasyltetöijin kans, kaffii ja kaffijuustoo. Samhaan aikhaan praatasimma niitten haastheitten ympäri joita kohđattelema ko haluthaan säilyttäät kväänin kulttuurimuistoi. Jälkhiin näytethiin vierhaile Tornionlaakson talon ja tulleevan krampuođin.

Möötissä vaihettelima kokemuksii ja saathiin ideetä ja tipsii, mistä instansista saattaa söökätä rahhaa materiaalishiin ja ei-materialishiin kulttuurimuisthoin. Toisen mailmansođan lopussa, ko Tyskän sotavoimat väistythiin Finmarkusta, tyskäläiset poltethiin kohta kaikki kväänin materiaaliset kulttuurimuistot Vesta-Finmarkussa ja suuremassa ossaa Öystä-Finmarkkuu. Ei-materiaalissii kulttuurimuistoi saatethaan olla vanhoita käsityötradišuuniita niin ko rauttiin konsti, huonheitten rakentamatradišuuni, mutta kansa laulutradišuuni. Kysymys oon millä laila saatama ottaat vaarin niistä materiaalisistä kulttuurimuistoista jokka vielä löyđythään.

Met olema iloissii ette ambassadööri ja riikinantikvaari käväisthiin Kainun institutissa ja toivoma ette tullee hyvä yhtheistyö tulleevaisuuđessa!

Luje lissää siitä ko riikinantikvaari ja suomalainen ambassadööri käythiin Finmarkussa tästä: http://ruijan-kaiku.no/finlands-ambassador-besoker-finnmark/