Tromssan Fylkintinka halluu nostaat kväänin kielen statuksen

Tromssan Fylkintinka käsitteli kokkouksessa desemperikuussa assuujitten ehđoituksen ette nostethaan kväänin kielen statuksen.

Tromssan Fylkintinka päätti näin:
1. Tromssan Fylkintinka kuuroo ehđoitusta ette kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk).
2. Fylkintingan ehto oon ette staatinherrat kuorathaan ehđoitusta, ja het annethaan rahhaa komuuniile ja fylkinkomuuniile jotta kielen statuksen saatethaan nostaat.

Oktooperikuussa päätti Finmarkun Fylkintinka kuurota ehđoitusta nostaat kväänin kielen statuksen.

Kampanja “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” kokosi 570 allekirjoitusta jotta kväänin kielen nostethaan tasalta II tasale III (Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk). Fylkintinka käsittellee assuujitten ehđoituksen jos allekirjoituksii oon 500 tahi enämen. Ruijan Kveeniliitto oon nostanu assiin esile.