Uussii ja vanhoita sannoi kovothaan taltheen

Kväänin sanapuohin ja sananrakenus-prošektin aloitethiin Tromsassa. Bjørnar Josefsen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen ja Katriina Pedersen kovothaan vanhoita ja uussii sannoi kväänin sanakirjhaan.

Luje enämen meiđän nettilaiđalta: http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/orddannelser-og-ordforrad-for-kvensk/