Kvensk i lærerutdanningen begynner i 2019

Kvensk institutt

Kvensk i lærerutdanningen starter opp i 2019. Tilbudet skal være et 15 +15 +30 studiepoengs tilbud som går over tre år.

Ansvaret blir lagt til UiT, ved lærerutdanningen i Alta som tilbyr fleksibel lærerutdanning. Parallet med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen tilbys det også kvensk som videreutdanning for lærere.

Forutsetningen for å kunne begynne på kurset er at man har minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper, for eksempel tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitetet eller videregående skole.

Vi håper at både fremtidige lærerstudenter og de som allerede arbeider som lærere vil finne dette tilbudet interessant. Studenter som tar kvensk som en del av lærerutdanningen vil få ettergitt inntil kr 50 000,- av studielånet.

Grunnkurs i kvensk som kvalifiserer for kvensk i lærerutdanning blir arrangert ved UiT på høstsemesteret 2018. Søknadsfristen for grunnkurset er 01.06.18.