Kvensk i lærerutdanningen begynner høsten 2019

Kvensk lærerutdanning
Kvensk lærerutdanning

Kvensk i lærerutdanningen starter opp høsten 2019. Det er planlagt at tilbudet skal være et 15 + 15+ 30 studiepoengs tilbud som går over tre år.

 

Ansvaret for utdanningen blir lagt til UiT, ved lærerutdanningen i Alta, som tilbyr fleksibel lærerutdanning. Parallelt med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen tilbys kvensk også som videreutdanning for lærere.

 

Det stilles ingen formelle krav om forkunnskaper. For å kunne følge progresjonen i undervisningen anbefales det likevel minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper. Disse kan for eksempel være tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller videregående skole.

 

Grunnkurs i kvensk

Grunnkurs i kvensk som kvalifiserer for kvensk i lærerutdanningen blir arrangert ved UiT / campus Alta på vårsemesteret 2019. Grunnkurset er samlingsbasert, med fire samlinger på ukene 3, 6, 10, 14 onsdag – fredag. (16.-18.1., 6.-8.2., 6.-8.3., 3.-5.4.)

https://uit.no/utdanning/emner/emne/596219/kve-0100

Søknadsfristen for grunnkurset er 1.12.2018.

Mer informasjon om organiseringen eller innholdet på grunnkurset kan du få ved å ta kontakt med:

line.nilsen.sandanger@uit.no (organisering) eller
mikhail.voronov@uit.no (innhold).

Vi håper at både fremtidige lærerstudenter og de som allerede arbeider som lærere vil finne dette tilbudet interessant. Studenter som tar kvensk som del av lærerutdanningen vil få ettergitt inntil 50 000 kroner av studielånet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/malrettet-plan-for-kvensk-sprak/id2587422/

Tre tidligere studenter skriver om kvenskstudier på følgende måte:

Et veldig fint kurs for å lære seg grunnleggende kvensk.

For meg var det veldig flott og viktig å gjøre meg kjent med, og å være med på å ta tilbake det språket mine foreldre/familie kunne, men som vi barn ikke ble innviet i.

Jeg føler via språket, at jeg har fått bedre kontakt med mine finsk/kvenske røtter.

 

Konstanse Marie Skogstad

Min første tanke var å lære kvensk for å kunne forstå litt finsk i slektsforskningen min, men etterhvert ble det morsomt å forsøke å lære språket mine forfedre snakket, og det ble viktig å kanskje gi et bidrag til å redde det. Nå har jeg til og med bruk for det i jobbsammenheng! Og det blir det mer og mer bruk for.

Laila Lanes

Kvenskkurset var veldig interessant og eit nyttig fagleg påfyll i jobben min. Det var spennande å ta del i utviklinga av eit heilt nytt og etterlengta fagtilbod.

Philipp Conzett, fagansvarleg for finsk og kvensk, Universitetsbiblioteket i Troms