Bibelfortellinger på kvensk

Tenk deg at du sitter sammen med barnet ditt. Du vil lese en bok for det. Men du har ingen bøker på det språket du vil at barnet skal kunne. Det finnes ikke. Hva gjør du? En slik situasjon opplever de som har kvensk som sitt språk. Derfor har Porsanger menighet fått støtte av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å oversette lettleste kristne barnebøker til kvensk, slik at kvenske barn selv kan lese bøker på sitt eget språk, eller at foreldrene kan lese for barna sine.

Dette spennende prosjektet har IKO-Forlaget fått sjansen til å bli med på. Nå har forlaget oversatt de seks bibelfortellingsbøkene til Kari Lilleaasen til kvensk. Det er følgende titler: Jesus stiller stormen, Jesus og barna, Jesus metter fem tusen, Jesus og Sakkeus, Jesus og Bartimeus, Jesus og den takknemlige samaritan.

Hver bok er på 12 sider, trykt på kartong og spiralheftet. Alle bøkene er fargerikt illustrert.

Terje Aronsen har oversatt bøkene til kvensk. Han har arbeidet ved Kvensk Institutt i Børselv og er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og litteratur.