Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk

Fylkestinget i Finnmark har behandlet saken ”Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk” i møte 29.10.2014.

Fylkestinget vedtok enstemmig at:

  1. Innbyggerinitiativet fremmes for politisk behandling i fylkestinget.
  2. Oppropet for at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk støttes. 
  3. Det forutsettes at statlige myndigheter overfører midler til fylkeskommunene ved en oppgradering.