Fylkestinget i Troms enstemmig om statusheving av kvensk

Fylkestinget i Troms behandlet innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk i desembersamling i Troms.

Fylkestinget i Troms vedtok enstemmig at:
1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.
2. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.

I oktober vedtok Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk.

Underskriftskampanjen “Kvenenes språksituasjon trenger et løft” hadde samlet 570 underskrifter for å få kvensk
språk oppgradert fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Innbyggerinitiativ behandles i fylkestinget dersom det er samlet inn 500 eller flere underskrifter. Saken er fremmet av Norske Kveners Forbund.