Kulturskatt overtas – Anstein Mikkelsens filmarkiv er sikret for ettertiden!

Anstein Mikkelsen filimateriaali kans.Kuva: Riinakaisa Laitila.

Anstein Mikkelsen (f. 1956, bosatt i Lakselv) er en filmskaper som via sin bedrift Siivet AS har produsert mer enn 30 filmer på kvensk, om kvenske emner eller med kvenske innslag. I tillegg har han gjort en rekke dokumentasjonsprosjekter der også sjøsamisk og reindriftsamisk kultur er i fokus. Han formidler også filmene sine via nettstedet https://siivet.no.
 
RiddoDuottarMuseat-Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt har nå kjøpt rettigheter til ferdige filmer og originalbånd med råmateriale til filmene, som befinner seg i Lakselv på Interkommunalt arkiv Finnmark. Hensikten med innkjøpet er å sikre materialet for ettertiden og å bruke filmene og råmaterialet til forskning og formidling.
 
Tirsdag 9. april 2019 var det klart for overlevering av materialet på Porsanger museum kl. 12. Anstein Mikkelsen kom og leverte 4 stk x 4 TB harddisker med digitalisert materiale og to kasser med videobånd til museet. Resten av materialet forblir på IKA Finnmarks depot. Porsanger museum tar hovedansvaret for å registrere og katalogisere materialet. Etter det blir det søkt om midler til digitalisering av råmaterialet. 
 

Anstein Mikkelset med filmaterialet. Foto: Riinakaisa Laitila.

 

– For Porsanger museum er dette en gledens dag! Det sier museumkonservator Riinakaisa Laitila på Porsanger museum. Det er viktig at Ansteins livsverk blir sikret og gjort tilgjengelig for språkinstitusjoner og forskere, men ikke minst for lokalbefolkningen i Porsanger.
 
– Kvensk institutt er veldig glad for at vi har fått den her muligheten og tilgang til for oss en unik materialsamling. Dette løfter opp de personlige historiene som vi kan bruke til å få en bedre forståelse for i vår dokumentering av kvensk språk, kultur og historie, sier Hilde Skanke på Kvensk institutt.
 
I 2019 etablerer Porsanger kommune et kvensk språksenter, som i den første fasen blir samlokalisert med Porsanger museum i Lakselv. Også Kvensk språksenter får muligheten til å bruke Anstein Mikkelsens filmer i arbeidet med revitalisering av kvensk språk i Porsanger. 
Til høsten er det planlagt både foredrag og filmvisning av Anstein Mikkelsens filmer på museet.
 
Mer info:
 
Riinakaisa Laitila
Konservator
RDM-Porsanger museum
Mob. 950 13 125
 
Hilde Skanke
Daglig leder
Kainun institutti – Kvensk institutt
Mob. 46 54 8870
 
Anstein Mikkelsen
Filmskaper
Siivet AS
Mob. 455 041 64
 
 
Kilde: RiddoDuottarMuseat-Porsanger museum
 

Riddoduottarmuseat v/Porsanger Museum og Kvensk institutt overtar alle rettigheter eller bruksrett til følgende Siivet og Anstein Mikkelsens filmer/prosjekter.