Kvensk språkteknologi på Kontaktforum

Kvensk språkprosjekt ble presentert til Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter i Oslo 27. mai. Les mer om prosjektet med oppdaterte opplysninger på SlideShare.