Liten økning i driftsmidler for 2015

Kulturdepartementet foreslår 5,4 millioner kroner til drift av Kainun institutti – Kvensk institutt.

– Vi er ikke spesielt fornøyde med økning på 122 000 kroner, sier instituttleder Hilde Skanke. – Vi trenger sårt flere språkarbeider på Kvensk institutt.

Regjeringen foreslår å en egen tilskuddspost på 3,6 millioner kroner som kvenske interesser kan søke midler fra. Kvenske foremål får til sammen en økning på en million kroner.

Tilskudd skal blant annet gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Sentrene arrangerer blant annet kurs og aktiviteter for barn, unge og voksne. Tilskuddet vil også gå til prosjektstøtte med samme formål som beskrevet under post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter, og midlene vil bli utlyst på tilsvarende måte.