Månedens kven – Nora Marie Ollila

Månedens kven er en 20 år gammel jente fra Tromsø som heter Nora Marie Ollila. Nora er en sterk og engasjert jente innenfor det kvenske og er sentral innenfor ulike kvenske forum. Nora er per dags dato Nord-Troms sin representant i Kvensk språkting, hun har vært representant der siden 2015. Nora var leder i det kvenske ungdomsnettverket. Nettverket ble stiftet i 2008 i Oslo. Formålet med nettverket er å revitalisere kvensk kultur, samt å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant barn og unge. En annen ting de jobber for er at det kvenske ikke skal bli utryddet.

Hvordan fant du ut at du var kven?

“Jeg har alltid vært klar over min flerkulturelle bakgrunn, og det har hatt en veldig naturlig plass i min oppvekst. Jeg har vokst opp med kvensk språk, kultur og identitet. Pappa har lært meg og mine søsken kvensk fra vi var små av, og jeg og pappa snakker bare kvensk ilag. Jeg er uendelig takknemlig for at han og mamma har stått på og lært oss hans språk. Da jeg begynte på skolen var ikke kvensk enda en valgmulighet, så jeg har hatt finsk som andrespråk i 13 år. På skolen møtte vi en streng språkpolitikk, og mitt kvenske språk fikk ikke plass i klasserommet. Kvenske ord og utrykk ble vasket bort med røde streker, «fiini säkki» ble rettet til «hieno reppu». Etter at jeg fullførte videregående begynte jeg direkte på Norges Arktiske Universitet UiT for å studere kvensk, jeg ville ta tilbake mine kvenske ord som jeg ikke hadde fått bruke i finsktimene.”

For at det kvenske skal kunne forbli er vi alle nødt til å samarbeide. Det er rundt 1 år siden den første kvenske ordboken kom, den er et viktig hjelpemiddel i kampen for å beholde språket. Det var i 2005 at kvensk ble anerkjent som et eget språk, og det snakkes hovedsakelig i Troms og Finnmark. Det er færre og færre som snakker språket da det var tidligere generasjoner som snakket kvensk. Fornorskningen var også med på å forstyrre utviklingen av språket, da mange skjemte seg når de brukte språket siden myndighetene mente det var galt å prate både kvensk og samisk. UIT i Tromsø har et eget studietilbud for personer som ønsker å prate kvensk. Det er et tilbud som Nora har valgt å benytte seg av.

Hva vil du gjøre for at det kvenske skal bestå?

“Det viktigste jeg gjør for at kvensk språk skal overleve er å bruke språket. Jeg bruker språket så ofte jeg kan, og med alle jeg kan. I dialog med Norges Arktiske Universitet håper jeg at de kan få til et tilbud for kvensk på masternivå, slik at jeg kan fortsette å studere kvensk og at det finnes et tilbud for andre som ønsker å utdanne seg innenfor samme retningen. Jeg ønsker å videreføre og utvikle kvensk språk, slik at andre også får gleden av å kjenne dette språket.”

I desember 2014 kom det ut en sang som het «Være en kven». Det var forente kvenske artister og Nora Ollila som deltok i innspillingen av denne sangen. Det var Kveeninuoret i samarbeid med 3. klasse på musikklinja ved Kongsbakken Videregående skole som stod for synginga. Nora var sentral i denne videoen noe som viser oss at hun interesserer seg for kvensk og kvensk språk.

En viktig del av det med å bevare et språk er å faktisk benytte seg av språket. Dette er noe som Nora praktiserer. Nora og faren snakker kun kvensk i lag. Hver gang de ringes eller møtes går det på kvensk. Nora sier at hun nesten snakker kvensk daglig noe som er utrolig viktig for å ikke glemme språket. Siden hun også studerer språket får hun også snakke det i studiesammenheng og eller når hun har muligheten.

16. mars 2016 holdt Nora Ollila og Hilja Huru tale på Kvenfolkets dag. Talen ble selvfølgelig holdt på kvensk. “Kvenfolkets dag er en viktig dag for alle kvener. Det er en dag hvor vi virkelig kan sette oss ned å være stolte av det vi gjør. Kvenfolkets dag er en dag hvor vi skal feire vårt språk og vår kultur og rett og slett feire at vi er kvener.”

Sist men ikke minst spurte vi Nora hva det kvenske betydde for henne. “Kvensk betyr utrolig masse for meg, det er et av mine språk. Det ligger mitt hjerte mitt nærme, jeg har vokst opp med å prate kvensk med faren min, og pappa sin familie. Kvensk er mitt og pappa sitt språk, det er det språket vi kjenner hverandre på.”

nora-ollila

Bilde: Karin Larsen

I den kvenske teksten er svarene til Nora er oversatt til elvedalsdialekten, som er Noras egen dialekt. Annen tekst er oversatt til Porsangerdialekten.