Mitt yrke – kvensk språkforsker

Kvensk språkforsker Anna-Kaisa Räisänen er med i serie om spennende arbeidsplasser og yrker. Filmen er laget av Adalia Film & Media. 

NRK har sende-rett for kringkasting, samt at de bruker serien på www.nrk/skole.no. I tillegg samarbeider Adalia Film & Media med NDLA, www.ndla.no som er lærings-plattformen for alle fylkeskommunene. Denne lærings-plattformen brukes i alle videregående skoler daglig. Filmene brukes i alle videregående skoler i landet. Samt Kunnskapsdepartementets www.utdanning.no og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (ved NTNU) sitt nye nettsted som kommer snart skal bruke filmene. Unge og unge voksne er målgruppen.

Fra før av har Adalia Film & Media gjort opptak med filmer for følgende etater og organisasjoner til serien: Helsedirektoratet, UIO, UIT, UIA, UIB, Forsvarsdepartementet, Klima og Miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, NSF, NGU, NVE, Energi Norge, Norsk Teknologi, Sjøfartsdirektoratet, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Sametinget, Hordaland Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Norge, Miljødirektoratet og DSB og Norges Rederiforbund, Jernbaneverket, Flere NHO og LO-organisasjoner samt noen kommuner og regionråd og høgskoler.

Kilde: Adalia Film & Media