Navn til kvenske veivisere?

Kveeninuoret har fått midler til å turnere i to uker i videregående skoler i Troms og Finnmark. Nora Marie Ollila og Pål Vegard Eriksen skal gjennomføre denne turneen med en presentasjon om kvener.

Prosjektet er ment som et opplysnings- og bevisstgjøringsarbeid til videregående skole elever. Nå ønsker kvenungdommer å finne et navn til prosjektet. Navnforslag kan sendes til kveeninuoret@kvener.no