Nye og gamle ord samles

Orddannelser og ordforråd-prosjekt for kvensk ble satt i gang i Tromsø. Bjørnar Josefsen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen og Katriina Pedersen skal samle inn nye og gamle ord til kvensk ordbok.

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider: http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/orddannelser-og-ordforrad-for-kvensk/