Opplæringsvideoer i kvensk

NRK Kvensk (www.nrk.no/kvensk) gir utover hele 2019 et nytt tilbud – ved hjelp av 26 korte videosnutter skal barn, unge – og voksne som ønsker det – få tilbud om å lære noen kvenske ord og korte setninger til bruk i hverdagen. Se Lær kvenske ord / Opi kväänin sanat.

– Vi håper dette kan inspirere både barn, unge og voksne til å ta det kvenske språket i bruk. Kanskje kan videoene vi har laget inspirere flere til å starte med å lære seg kvensk, sier distriktsredaktør i Troms, Nina Einem og distriktsredaktør i Finnmark, Robin Mortensen.

Videoene er laget ved hjelp av elever som lærer kvensk ved Manndalen barne- og ungdomsskole i Kåfjord og den kvenske avdelingen, Krøkebærstua, ved Bærtua barnehage i Lakselv i Porsanger. Det er snakk om korte video-snutter på rundt ett minutt der man får lære to enkeltord samt en kort setning eller uttrykk presentert i ulike dagligdagse situasjoner.

De vil bli publisert hver onsdag utover året (med unntak av sommerhalvåret), 13 før og 13 etter sommeren, på nettsiden www.NRK.no/kvensk. Første publisering blir onsdag 13. februar.
NRK vil gjerne spre disse til så mange som mulig slik at flere får anledning til å lære noen kvenske ord og uttrykk – og ikke minst at flest mulig bli klar over at språket og kulturen finnes, melder NRK. (Foto: NRK)