Saksliste til styremøte i 12. september i Børselv

Neste styremøte holdes 12. september kl. 10 ved Kainun institutti – Kvensk institutt.

Sak 14/14 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Sak 15/14 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.14
Sak 16/14 Årsregnskap og revisorsberetning 2013
Sak 17/14 Periodisk økonomirapport
Sak 18/14 Orienteringer
Sak 19/14 Innkommet permisjonssøknad/oppsigelse – Legges fram på møtet
Sak 20/14 Strukturendringer i personalsituasjon
Sak 21/14 Eventuelt

Irene Persen       Hilde Skanke
Styreleder            Daglig leder