Underskriftskampanje for å redde Børselv skole og Solbrått aldershjem

Aili Eriksen har startet underskriftskampanje for å hindre at viktige institusjoner i Børselv i Porsanger legges ned. Politikerne har nemlig vedtatt å stenge både skolen og aldershjemmet, og Aili er bekymret for hva det kan føre til for det kvenske språket og kulturen i bygda. Aili er fra Lakselv, og studerer i Jyväskylä i Finland.

Sagat, 5.6.2015

Aili Eriksen var på forsida av Sagat fredag den 5. juni 2015. Nå har over 1000 mennesker underskrevet kampanjen som hun satte igang forrige uke.

Aili har fulgt nøye med på hva som skjer i hjemkommunen, og er svært skeptisk til at Porsanger kommune planlegger å legge ned Børselv skole og Solbrått aldershjem. Sagat skriver at dette har virkelig tent kampgløden i henne, siden skolen og aldershjemmet er i en av de få bygder med en levende kvensk kultur. Hun forteller til Sagat at barna i Børselv får undervisning på kvensk og et kvensk kulturtilbud, og på aldershjemmet er det kvenskspråklige ansatte.Aili refererer til forskningsprosjektet ELDIA, «European Language Diversity for All», som har vist at kvensk er et av språkene som er aller mest truet. Det er galt at Porsanger kommune, som hevder å være en trespråklig kommune, kan angripe det kvenske språket på denne måten, sier hun til Sagat.

I følge Sagat er Aili likevel ikke pessimistisk på det kvenske språkets vegne. Hun innrømmer at situasjonen er kritisk, men vil gjøre noe selv for å bedre den.

Sagat skriver også at Aili tatt kontakt med Islands tidligere president, Vigdís Finnbogadóttir, for å spørre om råd. Finnbogadóttir sitter nemlig i UNESCO og jobber for å fremme organisasjonens hjertesaker, deriblant språklig mangfold. I følge Sagat har Aili i tillegg tenkt å kontakte Norges kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og minne om at han har hovedansvaret for at Språkkonvensjonen blir fulgt. Selv om kvensk ikke er nevnt i konvensjonen, så ble det godkjent som eget språk i 2005. Aili synes det er naturlig at Kunnskapsdepartementet tar vare på språk som nordmenn snakker.

På spørsmål fra Sagat om kvensk er et eget språk eller bare en dialekt, svarer Aili at hun ikke ønsker å ta del i den debatten. Hun mener at man selv definerer hvilken kultur man hører til, men at det er det kvenske språket som ligger hennes hjerte nærmest.

Aili sier til Sagat at folk skriver under fordi de er engasjerte og vet at lignende kan skje eller allerede har skjedd i lokalsamfunnet. Lokale skoler og aldershjem legges ned i nabolandene og andre steder i verden. Det er ikke bare kvensk som står i fare for å forsvinne på grunn av slike vedtak.

Underskriftskampanjen er med på bidra til å synliggjøre denne saken. Politikerne i Porsanger ikke lenger kan lukke øynene for motstanden, men er nødt til å bry seg om folkets vilje, sier hun avslutningsvis til Sagat.

Hvis du ønsker å støtte saken hennes, gå inn på denne nettsida: http://www.adressit.com/ei_pia_panna_alas_pyssyjoven_koulun_ja_solbratin_vanhoittenkoin

Artikkel i Sagat, pdf. 5.6.2015

Se også:

Yle.fi: http://yle.fi/uutiset/met_halluuma_ette_kvaanin_kieli_ja_kylttyyri_sailythaan_ellaavana__adressi_pyssyjoen_koulun_lakkauttamista_vastaan/8061478

På samisk:

http://yle.fi/uutiset/kvenagielat_skuvlla_leat_heaittiheame_porsanggus__kvena_aili_eriksen_lea_alggahan_adreassa_kvenagiela_buorrin/8059676

Ruijan Kaiku: http://ruijan-kaiku.no/underskriftsaksjon-mot-nedleggelser-i-borselv/