Underskriftskampanje for å redde Børselv skole og Solbrått aldershjem

Aili Eriksen har startet underskriftskampanje for å stoppe nedleggelsen av viktige institusjoner i Børselv i Porsanger. Politikerne har vedtatt at både skolen og aldershjemmet skal legges ned, og Aili er bekymret for hva det kan føre til for det kvenske språket og kulturen i bygda. Aili er fra Lakselv, men studerer i Jyväskylä i Finland.

For å lese mer og hvis du ønsker å støtte saken hennes, kan du gå inn på denne nettsiden:

http://www.adressit.com/ei_pia_panna_alas_pyssyjoven_koulun_ja_solbratin_vanhoittenkoin