februar 7, 2013

To millioner kroner til kvensk språk og kultur

Regjeringen gir totalt 2,081 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke kvensk språk og kultur. Støtten gis blant annet som driftstøtte til språksentre, til utgivelse av […]
januar 24, 2013

Behov for permanente løsninger i bevaring av kvensk språk

Europarådets Ekspertkommite for Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale Minoriteter oppfordrer myndighetene til å fortsette sitt arbeid med å støtte standardisering av kvensk språk. Ekspertkomite oppfordrer myndighetene […]
januar 9, 2013

Språkteknologi i lag med andre finsk-ugriske språk

Prosjekt for å lage et eget kvensk rettskrivnings- og retteprogram begynte med et introduksjonskurs i språkteknologi i januar. I begynnelsen skal det lages datamaskinelle modeller for […]
desember 19, 2012

Julestengt over jul og nyttår

Kainun institutti – Kvensk institutt holder stengt over jul og nyttår til onsdag 2. januar 2013 kl. 8.00. Vi ønsker alle en riktig god jul og […]
desember 14, 2012

Felles markeringsdag for kvener og tornedalinger

Norske kvener og svenske tornedalinger har felles historiske, kulturelle og språklige røtter.  For å markere dette har de to største organisasjonene som representerer disse gruppene, STR-T, […]
desember 4, 2012

Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er en vandreutstilling som profilerer musikken og historiene til Norges fem nasjonale minoriteter (jøder, kvener, rom, romanifolket og […]
desember 1, 2012

Ildsjeler i fart

Revitalisering av kvensk og sjøsamisk språk og kultur er temaet for årets Pohjaisen ihmissii – Davvi olbmot – Mennesker i Nord -fotokalender. Vi har gleden av […]
november 19, 2012

Facebooks mest brukte funksjoner på kvensk

Facebooks hovedfunksjoner er blitt oversatt til kvensk med hjelp av et oversettingsprosjekt for minoritetsspråk. Mange små språk, som kvensk, er ikke blant de 100 offisielle Facebook-språkene. […]
oktober 25, 2012

Språktingsmøte i Tromsø 19.-20. november

Kvensk språkting inviterer til et dialogseminar om utfordringer knyttet til kvensk terminologi. Seminaret holdes 19. og 20. november på St. Elisabeth Hotell i Tromsø. Noen av temaene på seminaret: Erfaringer fra […]
oktober 24, 2012

Instituttet med i et livslangt opplæringsprosjekt "Memory boxes"

Kvensk institutt deltar i et Grundtvig-læringspartnerskap “Memory boxes”. Dette er et internasjonalt prosjekt som varer to år. I løpet av denne perioden vil hver deltagende institusjon […]
oktober 15, 2012

Finsk-ugrisk kultursamarbeid i Ingermanland

Prosjektleder Kaisa Maliniemi fra Kvensk institutt har deltatt sammen med Ivar Johnsen fra Norske Kveners Forbund på møter i forbindelse med et NGO-prosjektet som har som […]
oktober 11, 2012

Vidergående kurs i kvensk i Oslo

Qvän Østlandet arrangerer videregående kurs i kvensk i oktober-november i Oslo. Kurset er rettet til mot dem som kan kvensk fra før. Lærer er Terje Aronsen fra […]
mai 9, 2012

Uuet laulut-yhtheiskonsertti Lemmijovessa 20.5.

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger oon musikkiprošekti, mikä oon tarkotettu nuorile jokka haluthaan laulaa kvääniksi, saameksi ja suomeksi. Prošektin järjestää Kainun institutti yhessä Pohjais-Norjan […]
april 11, 2012

Viimen fasta tarjous kainun kielessä ja kulttuurissa!

Syksylä 2012 alethaan uuđet kainun kielen ja kulttuurin opinot Tromssan universiteetissa, ja näistä tullee nyt fasta tarjous! Meininkinä oon ette ensistä annethaan 10 opintopoengii pohjaopetusta kainun […]
januar 17, 2012

Vanhoi Pyssyjoven kuvvii

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag ja Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään  kuvatapattuman Pyssyjovessa  28. januaarikuuta 2012 klo 13. Tapattuman alussa näytethään vanhoi kuvvii Pyssyjovesta. […]
januar 3, 2012

Kväänin eli kainun kielen grammatiikki valmistuu

Kainun institutti oon saanu rahhaa minkä avula oon maholista alkaa työtelemhään kväänin eli kainun kielen grammatiikin kans. Kulturdepartementet oon antanu institutile 200 000 kruunua ja Kunnskapsdepartementet […]
august 12, 2011

Status kväänin kirjakielen kehitystyössä – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kväänin kielitinka ja Kainun institutti halvaava jakkaa tietoa kväänin kirjakielen  kehityksestä. Aukustikuun 2011 aikana met julkaisema informašuunihäftin, missä met muistelemma kväänin kielen normeeringistä. Häftin lähätethään kouluile, […]
august 8, 2011

Kaffijuustoo ja mätikakkoi – kainun reseptii häftissä

Uuessa häftissä Kainun reseptii oon reseptii joita oon pruukattu Pyssyjovessa. Net muistelhaan kainulaisten kulttuurista. Reseptit oon kovonnut Kainun institutin kieli- ja kulttuurityöntekkiijä Karin Larsen. Häftissä oon 16 sivvuu […]