mars 13, 2012

NKF: Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

I 1848 tallet laget Stockfledt ei lærebok på kvensk, 160 år etter er dette fortsatt den eneste kvenske læreboka. Tidligere hadde NRK et 15 minutters langt […]
mars 7, 2012

Kvensk institutt med på Finnmark internasjonal litteraturfestival

Instituttet deltok med to forskjellige poster på Finnmark internasjonal litteraturfestival 29.2.-4.3 2012 i Kirkenes. I programmet var i utgangspunktet Kaisa Maliniemi satt som samtaleleder med den […]
mars 1, 2012

Uuet laulut i Karasjok 9.3.

Uuet laulut – Ođđa sanger –  Nye sanger -lokalkonsert holdes i Karasjok fredag 9.3. kl. 18 på Kulturhuset i Karasjok. Konserten arrangeres i samarbeid med kulturskolen i […]
februar 6, 2012

Kvenske dokumenter blir en del av Unescos dokumentarv

Den norske Memory of the World -komiteen / Komiteen for Norges dokumentarv har bestemt at Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914 blir tatt inn som en […]
januar 31, 2012

Uuet laulut i Porsanger 4.2.

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger -lokalkonsert holdes på lørdag 4. februar kl. 17 i Lakselv kultursal. Porsanger kulturskole og Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerer konserten. […]
januar 17, 2012

Gamle Børselvbilder på Kvensk institutt

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt inviterer til et arrangement med gamle bilder fra Børselv 28. januar kl. 13. Arrangementet […]
januar 11, 2012

Minun Raamattukirja – bibelfortellinger på kvensk

Minun Raamattukirja er en barnebok med 16 bibelfortellinger. Terje Aronsen ved Kvensk institutt har oversett Bibelboka mi til kvensk, etter initiativ fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Boka er tidligere […]
januar 5, 2012

Skolenedleggelsen i Børselv: Terje Aronsen klager Porsanger kommune og staten inn for Europarådet

Det eneste kvenskdefinerte oppvekstsenteret (barnehage og skole) i Norge er vedtatt nedlagt! Jeg er ansatt ved Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssyjoki og arbeider med […]
januar 3, 2012

Kvensk grammatikk i ferd å konkretiseres

Kvensk institutt har fått midler som gjør det mulig å begynne arbeidet med den kvenske grammatikken. Kulturdepartementet har bevilget instituttet 200 000 kroner og Kunnskapsdepartementet 200 […]
desember 16, 2011

Uttalelse om skolenedleggelse i Porsanger kommune

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for utvikling av kvensk språk og kultur. I formålsparagrafen står følgende: 1. Kvensk språk og kultur skal bli […]
november 17, 2011

Utstillingen Du og jeg og naboen på Kvensk institutt

Storfjord kommune har lansert slagordet Mangfold styrker. Men hva betyr egentlig kulturelt mangfold og flerspråklighet for deg og meg og naboen? Storfjord språksenter har i samarbeid […]
november 16, 2011

Pohjaisen ihmissii – minoritetenes kultur i bilder

Kvensk og sjøsamisk kunst er temaer for Pohjaisen ihmissii – Davvi olbmot – Mennesker i Nord -fotokalender. Et utvalg av kunstnere fra litteratur til musikk og […]