august 12, 2011

Status for arbeidet med kvensk skriftspråk – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kvensk språkting og Kvensk institutt ønsker å informere om utviklingen av kvensk skriftspråk. I løpet av august 2011 vil det bli utgitt et informasjonshefte om hva […]
august 10, 2011

Inngående om kvensk språk

Det nye heftet Kvensk språk – historie og nåtid er rettet til kvensk- og finsklærere på alle klassetrinn. Det er en infopakke om språkets bakgrunn og situasjon til […]
august 8, 2011

Kaffeost og rognboller – kvenske tradisjonsoppskrifter samlet i et hefte

Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter er tradisjonsoppskrifter som er blitt brukt i Børselv. De forteller om den kvenske kulturen. Språk- og kulturmedarbeider Karin Larsen fra Kvensk institutt […]