august 11, 2015

Ny fraseordbok

Nå er endelig fraseordboka ferdig! I fraseordboka finnes ord og fraser som ansatte på aldershjem trenger hver dag. Boka er liten og lett å putte i […]
juni 22, 2015

Lær deg kvensk ved hjelp av en språkmentor

Universitetet i Tromsø vil studieåret 2015 – 2016 sette igang et mentorprogram på kvenskstudiet. Målet er å få deg som student til å praktisere mer muntlig […]
juni 9, 2015

Underskriftskampanje for å redde Børselv skole og Solbrått aldershjem

Aili Eriksen har startet underskriftskampanje for å hindre at viktige institusjoner i Børselv i Porsanger legges ned. Politikerne har nemlig vedtatt å stenge både skolen og […]
juni 2, 2015

Underskriftskampanje for å redde Børselv skole og Solbrått aldershjem

Aili Eriksen har startet underskriftskampanje for å stoppe nedleggelsen av viktige institusjoner i Børselv i Porsanger. Politikerne har vedtatt at både skolen og aldershjemmet skal legges […]
mai 29, 2015

Vil du lære kvensk til høsten på Universitetet i Tromsø? Nå har du en unik mulighet. Dette kan du ikke gå glipp av! Husk søknadsfrist den 1. juni!

Språkmester – lærling –modell for stimulering av kvensk språklæring En stor utfordring ved studier i minoritetsspråk slik som kvensk er å kunne utvikle kommunikative ferdigheter hos […]
mai 28, 2015

Språkkafé på Kvensk institutt onsdag den 3. juni 2015

SPRÅKKAFÉ PÅ KVENSK INSTITUTT Onsdag den 3. juni kl. 18.00 Kanskje vi finner nye kvænske ord når vi er samlet? Åresalg Gratis kaffe og kaker Velkommen […]
mai 28, 2015

Terje Aronsen ble slått til ridder den 16. mars 2015

Den 16. mars, på Kvenfolkets dag, var Børselv i Porsanger kommune en viktig dag for kvenene. Da ble nemlig Terje Aronsen slått til Ridder 1. klasse […]
mars 17, 2015

"Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet"

Interkommunalt arkiv Finnmark og Kvensk institutt inviterer til utstilling og kåseri 19. mars kl 18.00 Sted: Kvensk institutt Kåsør: Arvid Petterson Utstillingen er produsert av Gjenreisningsmuseet […]
mars 13, 2015

Kvenfolkets dag 16. mars 2015

På Kvensk institutt 17.00 Terje Aronsen slås til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Kaksi Laksoo Taler for dagen Vi serverer kaffe og […]
mars 5, 2015

Kongelig æresbevisning til Terje Aronsen

H.M. Kongen slår undervisningsleder Terje Aronsen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans utrettelige innsats med å bevare og utvikle […]
mars 3, 2015

Et stort skritt videre, men ikke det siste

Det er ikke hver dag grammatikk blir gjenstand for festligheter, men mandag 9. februar var nettopp dette tilfelle da den første kvenske grammatikken ble lansert. Eira […]
desember 10, 2014

Fylkestinget i Troms enstemmig om statusheving av kvensk

Fylkestinget i Troms behandlet innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk i desembersamling i Troms. Fylkestinget i Troms vedtok enstemmig at: 1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet […]
desember 10, 2014

Tromssan Fylkintinka halluu nostaat kväänin kielen statuksen

Tromssan Fylkintinka käsitteli kokkouksessa desemperikuussa assuujitten ehđoituksen ette nostethaan kväänin kielen statuksen. Tromssan Fylkintinka päätti näin: 1. Tromssan Fylkintinka kuuroo ehđoitusta ette kväänin kielen nostethaan tasalta […]
desember 10, 2014

Kainun kielen grammatikki: Kielen ittenäisyyđen symboli

Kväänin eli kainun kielen grammatikki, Kainun kielen grammatikki, tullee ulos desemperikuussa 2014. Kirjan oon kirjoittannu apulaisprofessoori Eira Söderholm, ja hän oon työtely kirjan kans suunile kymmenen […]
november 28, 2014

Katto ketkä oon söökanheet kieli- ja kulttuurivirkkoi

Kolme ihmistä oon söökanheet kielityöntekkiijän virkkaa. Kymmenen ihmistä oon söökanheet kieli- ja kulttuurityöntekkiijän virkkaa, mikä oon 100% virka Kainun institutissa aijale 01.01.-31.12.2015. Katto tästä ketkä oon […]
november 28, 2014

Kirjan "Kainun kielen grammatikki" julkaisthaan heti

Kainun kielen grammatikin julkaisthaan desemperikuussa viikola 51. Kirjan präntää SKS, Det finske litteraturselskapet. Kirjan julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa, missä oon tietheelissii kirjoi. Ensi vuona kirjan julkaisthaan kans norjaksi. Lissää […]
november 20, 2014

Kieliraati järjestää minoriteettikielipäivän Oslossa 26. novemperikuuta

Minoriteettikielipäivän avula Kieliraati halluu eđistäät Norjan kansalisten minoriteettiin yhtheistyötä ja auttaat minoriteettikielijoukkoin kielityötä. Samala vaihetelhaan kokemuksii. Paikka: Kieliraati/Språkrådet, Observatoriegata 1 B (Solli plass), huonet nr. 70 […]
november 10, 2014

Rahhaa kväänin kielipesä- ja kielikylpytoimhiin

Kulttuuridepartementti oon jakanu melkheen 4 miljoonaa kruunuu 16 eri kielitoimheen. Kieliprošekti ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ saapi 500 000 kruunuu. Kainun institutti, […]
oktober 30, 2014

Finmarkun fylkinkäräjät halluu nostaat kväänin kielen statusta

Finmarkun fylkinkäräjät oon 29.10.2014 käsitelly assiita ”Assuujiin ehđoitus nostaat kväänin kielen tasalta II tasale III Eurooppalaisessa ala- tahi minoriteettisopimuksessa” (Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra […]
oktober 29, 2014

Muistosanat Dagny Nanna Olsenille

Dagny Nanna Olsen kuoli 29. septemperikuuta tänä vuona. Dagny syntyi Mouruniemessä Porsangissa vuona 1947. Dagnyn vanhiimet olthiin kvääninkieliset, ja Dagny kasusi ylös kvääniperheessä. Ko hän oli […]
oktober 16, 2014

Børsskogin litteratuurii ja Hiljaa Lauluu – Stille Sang! FIL:ssä

Merethe Kristiansen presenteeraa Alf Nilsen-Børsskogin litteratuurii Finmarkun kanssoinvälisessä litteratuurifestivaalissa. Teema oon Bøyer seg til jorda, men brekker ikke – kvääniin kriisinhantteeraus Alf Nilsen-Børsskogin rommaaniissa. Inger Birkelund […]
oktober 9, 2014

Institutti saapi pikkuisen lissää rahhaa vuona 2015

Kulttuuridepartementti ehđoittaa ette Kainun institutti saapi kuurttoo 5,4 miljoonaa kruunuu. – Met emmä ole niin eriliikaisen tytyväiset jos saama tyhä 122 000 kruunuu enämen, sannoo institutin […]
oktober 4, 2014

Kväänin kielen virka Kainun institutissa

Halluutko työtelä kväänin kielityötä yhđessä fantastisen ja kreatiivisen roikan kans? Met hajema innokasta persoonaa työtelemhään kväänin kielen faakilisten assiitten kans. Sie häyđyt osata kirjoittaat ja praattiit […]
oktober 4, 2014

Haltiin kväänisentterin uusi johtaaja

Pål Vegard Eriksen oon Haltiin kväänisentterin uusi johtaaja. Entinen johtaaja, Eskild Johansen, heitti virassa 31. septemperikuuta. Eriksen oon 24 vuotta vanhaa. Hän oon opettaaja ja Olmavankasta, […]