desember 8, 2014

Kainun kielen grammatikki: Et symbol for språkets uavhengige status

Den kvenske grammatikken, Kainun kielen grammatikki, publiseres i desember 2014. Boka er et omfattende arbeid av forfatter Eira Söderholm som har jobbet med den i omtrent […]
november 28, 2014

Offentliggjør søkerlisten til språk- og kulturstillingene

Det er tre søkere til språkstillingen og ti søkere til stillingen som språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015 på Kvensk institutt. Se søkerlister til […]
november 18, 2014

Språkrådet inviterer til minoritetspråkdag i Oslo 26. november

Med minoritetsspråkdagen ønsker Språkrådet å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de nasjonale minoritetene i Norge og å støtte språkarbeid hos de enkelte minoritetsspråkgruppene. […]
november 10, 2014

Midler til kvensk språkreir- og språkbadplanlegging

Kulturdepartementet har fordelt nærmere 4 millioner kroner til 16 ulike språktiltak. Språkprosjektet ’Styrkt opplæring og bruk av kvensk for kvenske barnehagebarn’ får tilskudd på 500 000 […]
november 4, 2014

Filmvisning på instituttet

Velkommen til visning av filmer laget i forbindelse med Memory Boxes på instituttet onsdag 5. november kl. 18.00. Filmene er også publisert på vår Youtube-kanal. Vi […]
oktober 29, 2014

Fylkestinget i Finnmark enstemmig om statusheving av kvensk

Fylkestinget i Finnmark har behandlet saken ”Innbyggerinitiativ for oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk” […]
oktober 28, 2014

Minneord til Dagny Nanna Olsen

Dagny Nanna Olsen døde 29. september i år. Dagny var født i Mårnes i Porsanger i 1947. Dagnys foreldre var kvenske, og Dagny vokste derfor opp […]
oktober 16, 2014

Forfatterskapet til Børsskog og Hiljaa Lauluu – Stille Sang! på FIL

Merethe Kristiansen presenterer forfatterskapet til Alf Nilsen-Børsskog Bøyer seg til jorda, men brekker ikke – kvensk krisehåndtering i Alf Nilsen-Børsskogs romaner på årets Finnmark internasjonale litteraturfestival. Inger […]
oktober 8, 2014

Liten økning i driftsmidler for 2015

Kulturdepartementet foreslår 5,4 millioner kroner til drift av Kainun institutti – Kvensk institutt. – Vi er ikke spesielt fornøyde med økning på 122 000 kroner, sier […]
oktober 3, 2014

Kvensk språkstilling på Kainun institutti – Kvensk institutt

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk språk sammen med en fantastisk kreativ gjeng? Vi søker en engasjert person til å jobbe utadrettet faglig med […]
oktober 3, 2014

Vi søker språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015

Vi søker en utadvendt og kreativ person for å jobbe med kulturtiltak for å fremme det kvenske språket. Instituttet ønsker å videreutvikle kulturkonsept som vektlegger barn- […]
oktober 2, 2014

Ny daglig leder på Halti Kvenkultursenter

Pål Vegard Eriksen er konstituert som ny daglig leder på Halti Kvenkultursenter IKS. Han tar over etter Eskild Johansen som gikk av 31. september. Eriksen er […]
oktober 4, 2014

Met hajema kieli- ja kulttuurityöntekkiijää 100% virkhaan 01.01-31.12.2015

Met hajema kreatiivistä ihmistä joka tykkää työtelä ihmisten kans ja eđistäät kväänin kieltä kulttuurin avula. Institutti halluu kehittäät kulttuuritkonsseptii, jossa työtelhään lasten ja nuorten kans. Pohjaiskalottiperspektiivi […]
oktober 3, 2014

Ruijan Kveeniliitto: Aukinainen preevi – Kvääninkieliset palvelut hävithään!

Ruijan Kveeniliitto oon kirjoittannu kaikile aukinaisen preevin. Heitä muretuttaa ko siukat ei saa kvääninkielistä hoittoo. Monet kväänit oon saanheet traumoi, mikä näkkyy kans psykiatrian puolela. Sođan […]
oktober 2, 2014

KMD: Enämen kväänin kielele ja kulttuurille

– Kieli ja kulttuuri oon tärkkee ihmisen indentiteetile. Kielen myötä ellää kans kulttuuri, sannoo komunaali- ja uuđistusministeri Jan Tore Sanner. Hallitus halluu vahvistaat työtelyy kväänin kielen […]
september 27, 2014

Ilmoitta ittesti seminaarhiin "Kväänin kielen revitaliseeraaminen"

Seminaari alkkaa 9. oktooperikuuta klo 10.20, ja sen heitethään perjantaina 10. oktooperikuuta klo 16. Seminaarin piđethään Qvigstad-auditoriossa, ILP (”Lærarhøgskolen”). Adressi oon Mellomvegen 110, Tromssa. Seminaarin järjestää Kielitietheen […]
september 23, 2014

Lastaa ittelesti ”Minun kieli – minun aaret” -opettaajanopastukset 

Agnes Eriksenin ”Minun kieli – minun aaret” -oppikirjoin opettaajanopastukset löyđät nyt Kvensk.no-nettilaiđalta: http://www.kvensk.no/veiledning.html. Saatat lastata ittelesti nämät opettaajanopastukset pdf-formaatissa: ”Minun kieli – Minun aaret” fellesdel 3.-6. ”Minun kieli – […]
september 19, 2014

Ruijan Kveeniliitto ja Kainun institutti haluthaan ette satsathaan kväänin kielipeshiin!

Se oon tosi ette kväänin kieli oon uhattu kieli. Enniin osa pikkulasten vanhiimista jokka oon kväänit, osathaan tyhä passiivisesti tahi ei ollenkhaan kväänii. Het oon oppinheet […]
september 17, 2014

Tervettulemaa näyttelyihin "Murman – håpets kyst” ja ”Spor av levd liv” perjantaina 19. septemperikuuta klo 18.

Kulttuurinmuistopäivii 2014 feirathaan Porsangissa, ja silloin aukaisthaan Kainun institutissa, Pyssyjovessa kaksi näyttelyy. Näyttely “Murman – håpets kyst” (Murmanni – toivon rannikko) muistelee Kuolan rannikon koloniseeringistä vuossiin […]
september 12, 2014

Solgunnin muisteluksii presenteerathaan Porsangin Kulttuurinmuistopäivilä

Solgunn Hesjevollin ”Solgunni muistelee / Solgunn forteller” (2014) presenteerathaan Porsangin Kulttuurinmuistopäivilä 2014. Kainun institutin johtaaja Hilde Skanke presenteeraa kirjan. Tapattuma oon Porsangin biblioteekissä 16. septemperikuuta klo […]
september 12, 2014

Norsk Målungdom: Hurraa kvääniin oppikirjoile

Viimen olema saanheet kväänin kielen oppikirjoi, yhđeksen vuotta sen jälkhiin ko kväänin kielestä tuli viralinen kieli. Tämä oon tärkkee siksi ette lastenkoulun kväänin kielen oppiijat saatethaan […]
september 11, 2014

Samuli Paulaharjun kirjat löyđythään netistä

Tiesitkö ette sie saatat lastata Samuli Paulaharjun kirjoi netistä? Sie löyđät kirjat ’Ruijan suomalaisia’ ja ’Ruijan äärimmäisillä saarilla’ pdf-formaatissa ja saatat kans plaavata kuvvii. Saapi jopa […]
september 11, 2014

Johtokunnan kokkous 12. septemperikuuta Pyssyjovessa

Kainun institutissa piđethään johtokunnan kokkouksen 12. septemperikuuta klo 10. Assii 14/14 Hyväksythään kuttun ja assiilistan Assii 15/14 Hyväksythään kokkousprotokollan 25.04.14 Assii 16/14 Vuosiräkinki ja revisorin selitys […]
september 10, 2014

Kvääniin tiennäyttääjät

Kveeninuoret oon saanheet kuurttoo jolla het kuljethaan kahđen viikon aijan Tromssan ja Finmarkun jatkokouluissa. Sielä Nora Marie Ollila og Pål Vegard Eriksen aijothaan muistela kvääniistä. Meininkinnä […]